Ungepuljen

Formål

Formålet med ”Ungepuljen” er at give firmaidrættens foreninger gode muligheder for at udvikle, og gennemføre nye tilbud til unge i alderen 15-30 år. Gerne sammen med lokale uddannelsesinstitutioner, så flere unge bevæger sig mere i og uden for skoletiden.

Hvem kan søge?

Alle Dansk Firmaidræts foreninger og landsforeninger kan ansøge.

Hvilket beløb kan der søges om?

Der kan årligt maximalt søges om 20.000 kr. pr. forening.
Der kan dog gives dispensation ved særlig lovende projekter.

Hvilke kriterier er der til ansøgningen?

Bevillingen forudsætter, at der er behov for et tilskud og at aktiviteten således ikke allerede er finansieret af deltagerbetaling eller øvrige tilskud og indtægter.

En tydelig specificering af udgifter og indtægter er derfor påkrævet i ansøgningsskemaet.

Hvad kan man søge til?

  • Kontingent nedsættelse/rabat på aktiviteter for unge
  • Beklædning/udstyr
  • Frivilliges timer i forbindelse med aktiviteten og planlægning
  • Stævner/lejre
  • Aktiviteter i og uden for skoletiden med fokus på bevægelse og trivsel
  • Markedsføring og kommunikation

Hvordan ansøges der?

Der ansøges om tilskud fra Ungepuljen ved at bruge ansøgningsskemaet på hjemmesiden og vedhæfte eventuelle bilag.
Herefter behandles ansøgningen af administrationen.

Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontaktes ansøger.

Det er en fordel at søge inden projektstart, men der kan også søges efter projektets gennemførsel i indeværende år. Her skal der vedhæftes et regnskab som bilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende og der kan søges indtil puljens midler er opbrugt.