Ansøgningskema

Du skal udfylde alle felter markeret med * og til sidst klikke på send. Så behandles din ansøgning hurtigst muligt. Ønsker du at printe skemaet ud, inden du udfylder det, så højreklik på siden her og vælg "udskriv".

Om projektet

Indtægter

Udgifter

Kan f.eks. være rejsegodtgørelse, administration og fortærring

Opsummering

Redegør for jeres budgetterede udgifter i projektet. F.eks. -Lokaler
Redegør for jeres budgetterede indtæger i projektet. - Foreningens egne midler til projektet - Tilskud fra evt. samarbejdspartnere og/eller sponsorer - Evt. bidrag fra andre puljer fra Dansk Firmaidræt - Evt. deltagerbetaling eller -kontingent - Andre indtægter
Tak for din ansøgning, som vi vil behandle på det førstkommende møde.

Med venlig hilsen
Dansk Firmaidræt
Tak for din ansøgning, som vi vil behandle på det førstkommende møde.

Med venlig hilsen
Dansk Firmaidræt
Michael Filtenborg
Michael Filtenborg
Udviklingskonsulent

Hvem kan søge:

Foreninger der har indberettet ungdomsuddannelsesmedlemmer eller som vil lave aktiviteter for ungdomsuddannelser.

Hvad støttes:

Aktiviteter med et idræts-eller sundhedsmæssigt formål

Aktiviteter der øger elevernes kendskab til foreningen

Aktiviteter som styrker samarbejdet mellem skolen og foreningen

Aktiviteter der gennem bevægelse styrker det sociale sammenhold og fællesskab på skolen

Forudsætninger:

Budgetterede udgifter/indtægter og deltager betaling skal fremgå tydeligt.

Der skal indsendes ansøgning inden afholdelse af aktiviteten.

Aktiviteten skal være målrettet ungdomsuddannelser.

Hvor meget:

Bevillingens størrelse varierer i forhold typen af aktivitet, varighed og opstart/drift.

Puljens primære formål er at støtte opstart og indledende drift, såfremt der måtte være tale om en risikovillig start eller et budgetteret underskud.

Der dækkes ikke til aktiviteter der kan og bør hvile i sig selv eks. aktiviteter der har kørt i flere år, eller som skolen/eleverne fuldt ud betaler for.

Der dækkes kun underskud. Husk altid at indsende fyldestgørende budget inden opstart, så I kan få det godkendt på rette forudsætninger. Spørg konsulenten hvis I er i tvivl.

Ansøgningsfrist: Løbende modtagelse af ansøgninger. BEMÆRK: Ansøgningen skal indsendes inden gennemførelse af aktiviteten til godkendelse.

Bilag skal eftersendes inden udbetaling