Alle foreninger og ungdomsuddannelser kan søge støtte fra Dansk Firmaidræts Ungdomsuddannelsespulje

Puljen støtter ansøgninger med et idræts- eller sundhedsmæssigt formål for ungdomsuddannelserne. Støtten går til aktiviteter der:

  • Øger elevernes kendskab til den lokale firmaidrætsforening og dens aktiviteter
  • Styrker samarbejdet mellem skolen og foreningen
  • Styrker det sociale sammenhold og fællesskab på skolen

Der uddeles støtte på op til 50.000 kr. årligt. pr. forening. Foreninger, hvor der ikke forefindes en ungdomsuddannelse i lokalområdet kan ikke søge puljen. Skolen behøver ikke være medlem af firmaidrætsforeningen, men det er en fordel.

Den ansvarlige konsulent forbeholder sig ret til at vurdere ansøgning ud fra antallet af deltagere. Herunder også fordelingen af udgifter i forhold til præmier, lønning og deltagerbetaling.

Forudsætninger:

  • Budgetterede udgifter/indtægter og deltager betaling skal fremgå tydeligt.
  • Der skal indsendes ansøgning inden afholdelse af aktiviteten.
  • Aktiviteten skal være målrettet ungdomsuddannelser.