Hvad kan man søge støtte til?

Der kan søges støtte til udviklingstiltag: alle aktiviteter, der kan karakteriseres som tiltag, der har et udviklingsperspektiv som understøtter ét eller flere af indsatsområderne i den aktuelle strategi.

Hvem kan søge?

Alle foreninger, der er medlemmer af Dansk Firmaidræt, kan søge om støtte.

Hvilket beløb kan der søges om?

Der kan maksimalt ansøges om kr. 35.000,- pr. ansøgning.

Hvilke kriterier er der til ansøgningerne?

  • Ansøgningerne skal omhandle tilskud til udviklingstiltag til én eller flere foreninger, der er medlem af Dansk Firmaidræt. Tiltaget skal have fokus på at skabe aktiviteter og/eller relation til lokale arbejdspladser og/eller ungdomsuddannelser.
  • Forbundet skal have indflydelse på projektet
  • Forankring skal være beskrevet

Hvordan ansøges der?

Der ansøges om tilskud fra Udviklingspuljen ved at klikke på det blå link i højre side og udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte eventuelle bilag.

Herefter behandles og godkendes ansøgningen af administrationen.

Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontaktes ansøger.

Ansøgningsfrister og evaluering

Der skal ansøges inden udviklingsprojektets start - administrationen behandler løbende ansøgningerne.

Det er en betingelse for bevilling af støtte, at der efterfølgende gennemføres en evaluering med en vurdering af udviklingstiltaget. Evalueringen skal indsendes senest et kvartal efter, at udviklingsprojektet er tilendebragt.

Eksempler på ansøgninger

Ansøgninger til Udviklingspuljen, som opnår støtte, vil blive offentliggjort her på siden til inspiration for andre ansøgere.

Udviklingspuljen er oprettet den 1. januar 2016 som et resultat af sammenlægningen af Forsøg- og udviklingspuljen (kendt som FOU-puljen) samt Kommunikationspuljen. Herunder kan du finde eksempler på ansøgninger, der tidligere har fået støtte fra hhv. Forsøg- og udviklingspuljen eller Kommunikationspuljen:

Firmaidræt Odense

Firmaidræt Slagelse

Århus Firma Sport