Hvem kan søge?

Tilskuddet kan søges af foreninger, landsforeninger, landskredsen, organisationer og forbund.

Forudsætninger

Tilskuddet ydes kun én gang til hver aktivitet. Denne regel fraviges, hvis aktiviteten ikke har været tilbudt i mindst 3 år.

Der kan ikke søges støtte til idræts- eller motionsaktiviteter, der i forvejen er på foreningens program.

Hvor meget?

Tilskuddet kan maksimalt udgøre kr. 4.000 pr. ansøgning.

Ansøgningsfrist

Der kan søges året rundt - dog før opstart af aktiviteten.

Ansøgningsskema

Der ansøges om tilskud fra Opstartsspuljen ved at klikke på det blå link i højre side og udfylde ansøgningsskemaet.

Såfremt der opstår spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontaktes ansøger.

Vejledning

  • Kontakt om nødvendigt en af forbundets konsulenter, når idéen skabes, og inden ansøgningen indsendes til Firmaidrætsafdelingen.
  • Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes.