Særligt tilskud til lokale idrætsforeninger

Genstartspulje 3,2 på millioner 

Formålet med genstartspuljen er at støtte igangsættelsen af nye aktiviteter frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne.

Der kan søges op til 150.000 kr. pr. forening.

Tildelingen og udbetaling af midlerne sker løbende, og seneste frist for ansøgninger er den 15. oktober 2021, med seneste udbetaling den 22. oktober 

Aktiviteterne skal være igangsat senest d. 25. oktober, men kan godt fortsætte efterfølgende.

Hvad kan der søges til:

Midlerne skal være med til at skabe udvikling i idrætsforeningerne. Det betyder, at puljen vil prioritere at støtte ansøgninger fra foreninger, der fokuserer på udvikling (nye aktiviteter, samarbejder, målgrupper, kompetencer, etc.) frem for traditionel drift. Midlerne kan dog godt bruges til at booste en eksisterende aktivitet - med henblik på at skabe mere aktivitet.

Midlerne skal øge foreningsidrættens tilgængelighed og synlighed. Det betyder, at puljen vil prioritere at støtte ansøgninger fra foreninger, hvor det ansøgte projekt og tilknyttede aktiviteter aktivt gøres tilgængelige og synlige for befolkningen i foreningens lokalområde.

 

Søg fx støtte til
  • Din forenings afholdelse af Arbejdspladsernes Motionsuge i uge 41
  • Idrætsrekvisitter og materiale, der skal understøtte genstarten
  • Afholdelse af events
  • Eksisterende aktiviteter, der med støtte kan opnå flere deltagere
  • Samarbejder med andre aktører omkring afholdelse af aktiviteter
  • Markedsføring af aktiviteter i forbindelse med opstart

Økonomisk hjælpende hånd til firmaidrætsforeningerne

Som følge af nedlukningen i marts 2020, der også af flere omgange betød lukning af firmaidrætten, har regeringen og aftalepartierne besluttet en særlig hjælpepakke til landets lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreningerne har oplevet på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter og øgede udgifter som følge af restriktionerne.

I hjælpepakken var der øremærket 17,8 mio. kr. til hjælp målrettet firmaidrætsforeningerne, og puljen er foreløbigt kommet omkring 90 % af alle firmaidrætsforeninger – det vil sige 72 firmaidrætsforeningerne – til gavn. De har i alt fået 234 bevillingerne på tilsammen 8,65 mio. kr.

De resterende uforbrugte midler overfører vi, som principperne foreskriver, til bevillingsåret 2021.

Alle firmaidrætsforeninger kan for 1. 2. og 3. kvartal søge om tab i medlems- og idrætsgrenstilskud.

Tab ved gennemførte eller aflyste idræts- og motionsarrangementer

Arrangementet skal være forsøgt gennemført. Ved over 350 deltagere skal I starte med at søge regeringens kompensationsordning

Arrangementstype

Der skal være tale om et idræts- og motionsarrangement for medlemmer eller betalende deltagere. 

Sådan søger I – krav til dokumentation

I skal sende én ansøgning for hvert arrangement. Bevilling kræver, at foreningen sender ansøgning sammen med et godkendt budget for det aktuelle arrangement, der indeholder dokumentation for tabt overskud såvel som allerede realiserede udgifter, som ikke kan genforhandles eller genanvendes.

Har arrangementet været gennemført tidligere, så skal I sende regnskab med for op til de 2 tidligere år.

Foreningen skal være (med)arrangør på idræts- eller motionsarrangementet. Leverandør af lokaler, overnatning, frivillighjælp etc. til andres arrangementer kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

Økonomiske forudsætninger

Omfanget af foreningens likviditet og egenkapital (fri kapital) kan få indflydelse på størrelsen af kompensationen. 
Foreningen får som udgangspunkt dækket 100%. 

Eksempel

Vi har mistet 5.000 kr. i indtægter fra gebyr til vores fodboldsstævne og har sparet 3.000 kr. i dommerudgifter – så vi søger om en bevilling på kr. 2.000.

Der kan søges op til kr. 600.000 pr. forening (inkl. ansøgning om kompensation for kontingenttab), og alle foreninger får som udgangspunkt 100 % i tilskud.

Vi behandler ansøgninger løbende. 

Send en ansøgning

Kontingenttab - både grundkontingent og aktivitetskontingent

Foreningen kan udelukkende søge og få bevilget kompensation ved kontingenttab i forbindelse med foreningsaktiviteter – de løbende, faste aktiviteter, som foreningens medlemmer kan deltage i. Aktiviteten skal være forsøgt gennemført.

Sådan søger I – krav til dokumentation

Bevilling kræver, at foreningen sender en ansøgning med et godkendt budget for den aktuelle periode, der indeholder dokumentation på manglende tilslutning/udmeldelser i den aktuelle periode.

Har aktiviteten været gennemført før, så skal I sende regnskab med gældende for (op til) to af de tidligere år. Det er afgørende, at I har modregnet sparede omkostninger, således at det er provenuet fra kontingenterne i aktiviteten, som I søger dækning af.

I skal sende én ansøgning for hver kontingentperiode eller samlet.

Eksempel

Vi har mistet 5.000 kr. i kontingenter på Indoor Bike og har sparet 1.000 kr. i lokaleleje samt 2.000 kr. i instruktøromkostninger, så vi søger om en bevilling på kr. 2.000.

Din forening kan søge kompensation for kontingenttab for 1. 2. og 3. kvartal af 2021.

Der kan søges op til kr. 600.000 pr. forening (inkl. ansøgning om tab ved gennemførte eller aflyste idræts- og motionsarrangementer), og alle foreninger får som udgangspunkt 100% i tilskud.

Send en ansøgning