Brug af mundbind på idrætsfaciliteter
  • Der er et krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller (dog ikke under idrætsudøvelsen).
Generelle opfordringer til afholdelse af aktiviteter
  • Klæd om hjemmefra: I det omfang, det er muligt, opfordres idrætsudøvere til at møde op omklædte.
  • Hold afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke under selve aktiviteten.
  • Opdel aktiviteterne i mindre grupper Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.
  • Begræns sociale aktiviteter
Coronapas i træningscentre
  • Myndighederne har indført krav om coronapas i træningscentre. Det gælder både brugere, besøgende mv. Der skal mindst én gang i døgnet laves stikprøvekontrol i både bemandede og ubemandede træningscentre. Kravet om coronapas i træningscentre gælder foreløbigt til og med den 15. januar 2022.

I Dansk Firmaidræt følger vi udviklingen med corona tæt, og vi opfordrer firmaidrætsforeninger til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.

På denne side har vi samlet al vigtig viden og retningslinjer for din forening.