Retningslinjer for afvikling af udendørs og indendørs aktiviteter

De nyeste retningslinjer, der er relevante for firmaidrætsforeninger og jeres aktiviteter, tager udgangspunkt i Kulturministeriet nye tiltag på kultur- og idrætsområdet.

Firmaidrætten har sammen med DIF og DGI udarbejdet retningslinjer for alle idrætsaktiviteter. De retningslinjer tager udgangspunkt i Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs. Derudover gælder en række generelle krav og retningslinjer. Det er helt afgørende, at I som forening sørger for, at disse retningslinjer bliver overholdt.

 • Der må max. være 10 personer samlet, inkl. trænere/ledere/dommer/tidtagere/officials jf. det aktuelle forsamlingsforbud pr. 26. oktober 2020.
 • Der er pr. 29. oktober 2020 og frem til 2. januar 2021 krav om at bære mundbind alle offentlige steder indendørs - dette gælder også idrætsfaciliteter, dog ikke når man er aktiv under selve idrætsaktiviteten. 
 • Sørg for højt hygiejne-niveau med fokus på hoste-etikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Reducer kontakt og skab fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer. Hvis I og jeres deltagere ikke har mulighed for at overholde alle disse elementer, så bør I intensivere de øvrige. 
 • Der skal som udgangspunkt fortsat holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelse. I det offentlige rum gælder en afstand på en meter.
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85 %) tilgængeligt.
 • Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. Personer med symptomer skal følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer for isolation, test m.v. 
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Det er et krav, at I hænger Sundhedsstyrelsens plakat op ved de udendørs idrætsfaciliteter.

Forudsætningen for at afholde jeres idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontroll, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Dyk ned i firmaidrættens, DIF's, DGI's retningslinjer for idrætsaktiviteter

Nedenfor kan du læse mere om en række udvalgte retningslinjer, som vi finder særligt relevante for jer som firmaidrætsforening. Du kan også blive klogere på særlige retningslinjer i forhold til fitnessaktiviteter.

Læs firmaidrættens, DIF's, DGI's samlede retningslinjer her.

 

Turneringer og kampe

Det er tilladt at afvikle konkurrencer/kampe/turneringer, fx badminton- eller bowlingturneringer, hvis I efterlever forsamlingsforbuddets loft og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger.

I må bruge fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal I sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver zone. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner, fx med kegler, toppe eller snor, der klart afgrænser banen/zonen.

Konkurrence / Stævner må ikke opdeles i zoner. Dog må der godt være flere konkurrencer som ikke hører sammen samtidig i grupper hver for sig

Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

Træning 
Der er tilladt at opdele en facilitet i flere zoner med grupper á 10 personer med egen instruktør/træner. Der skal være 2 meters afstand mellem zoner, og hver zone skal leve op til plads kravet  min 4 m2 per person. 

Rengøring ifm. indendørs aktivitet
Efter hver aktivitet er færdig, skal hallen tømmes helt for mennesker og rengøres, før den er klar til, at der kan indtræde en ny aktivitet. Det anbefales, at det øverste af banderne (hvor man typisk har ved med hænderne) samt målrammerne (stolper og overligger) afsprittes. Sprit/klude skal være til rådighed ved dommerbordet.

Afstand og kropskontakt

Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.

Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.

Toilet/bade/omklædningsfaciliteter

Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter må godt være tilgængelige, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere kræver åbning af omklædningsrum, at der er min. 4m2 gulvareal pr. person og en tydelig skiltning af, hvor mange, der må opholde sig i rummet. 

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

 

Særlige retningslinjer for fitnessaktiviteter og -lokaler

 • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand og gældende forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
 • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 • Ekstra rengøring: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse.

Personligt udstyr

Brug så vidt muligt personligt sportsudstyr (fx ketsjer, bolde og golfkøller). Hvis dette ikke er muligt, skal man være særlig opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person er færdig med at bruge udstyret.

Udviklingskonsulenterne

Bo Ravn Bertelsen
Bo Ravn Bertelsen
Udviklingskonsulent
Brian York
Brian York
Udviklingskonsulent
Rikke Line Klockars-Jensen
Rikke Line Klockars-Jensen
Udviklingskonsulent
Morten Andersen
Morten Andersen
Udviklingskonsulent
Lars Graversen
Lars Graversen
Udviklingskonsulent
Klaus Almind
Klaus Almind
Udviklingskonsulent
Dan Regnar Hansen
Dan Regnar Hansen
Udviklingskonsulent
Carsten Hansen
Carsten Hansen
Udviklingskonsulent
Sannie Kalkerup
Sannie Kalkerup
Udviklingskonsulent