Generalforsamlinger og møder for mere end 10 personer

Forbundet anbefaler, at I som forening fortsat afholder planlagte generalforsamlinger og andre møder af vigtig karakter. Det er vigtigt for den demokratiske proces og muligheden for at træffe centrale beslutninger, herunder at kunne rekruttere nye frivillige. Hvis det er muligt, bør møderne livestreames. Dette kan din lokale udviklingskonsulent hjælpe til med. 

Ved fysiske møder for mere end 10 personer skal I rette jer efter følgende kriterier:

 • Der må maksimalt være 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Undgå kø-dannelse ved kontrolleret indgang og udgang.
 • Generalforsamlingen kortes ned til en minimum-udgave, der alene indeholder vedtægtsbestemte punkter
 • Der afholdes ingen workshops, gruppearbejde eller lignende
 • Alle skal have mundbind på, når de ikke sidder ned.
 • Mødet organiseres således, at mødedeltagere ikke krydser hinandens ganglinjer. Den person, som går ind først, sætter sig bagerst i rummet. Fyld således rummet op. Sidst ankomne person sidder hermed tættest på indgang, og går dernæst ud som den første, så ganglinjer ikke krydses. 
 • Mødedeltagere sidder med 1 meters afstand til sidemanden og 1 meters afstand til rækken foran.
 • Mødedeltagere har ansigtet rettet i samme retning. På nær bestyrelse, der sidder med min. 2 meters afstand fra de øvrige mødedeltagere med ansigtet rettet mod dem.
 • De, der skal sige noget, tager mundbind på, finder en placering, hvor der er god afstand til publikum og bestyrelse, tager mundbind af, og taler derfra.
 • Der må ikke serveres forplejning.
 • Der skal hænges plakater op med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Der skal være adgang til håndsprit.
 • COVID-19 anbefalingerne skal i øvrigt overholdes.

Kulturministeriets retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum skal i øvrigt følges.