Afhold generalforsamlinger virtuelt

Med aktuelle restriktioner er det ikke muligt at afholde fysiske generalforsamlinger. I har i stedet mulighed for at afholde en virtuel generalforsamling - også selvom det ikke står direkte i vedtægterne. 

Det er ikke noget krav, at I skal afholde generalforsamlingen virtuelt, hvis det ikke er muligt ved fysisk fremmøde. Det er helt i orden at udskyde generalforsamlingen til, at det igen er muligt at mødes fysisk. At afholde en virtuel generalforsamling er blot én af de muligheder bestyrelsen skal holde sig for øje, når der planlægges generalforsamling i øjeblikket.

Vil I afholde generalforsamlingen virtuelt, så tag endelig fat i jeres lokale udviklingskonsulent, som kan hjælpe jer med det praktiske.

 

Gode råd i forbindelse med virtuelle generalforsamlinger
  • Hvis I bruger Teams, har I brug for deltagernes e-mailadresser for at kunne indkalde med link til generalforsamlingen
  • Hav en person, der står for den tekniske del af mødet. Få evt. hjælp af din lokale udviklingskonsulent
  • Læg op til, at man logger på 10 min. inden mødet starter
  • • Opfordr' til, at alle slukker deres mikrofoner og bruger håndsoprækning, hvis man vil sige noget

Udviklingskonsulenterne

Bo Ravn Bertelsen
Bo Ravn Bertelsen
Udviklingskonsulent
Dan Regnar Hansen
Dan Regnar Hansen
Udviklingskonsulent
Morten Andersen
Morten Andersen
Udviklingskonsulent
Brian York
Brian York
Udviklingskonsulent
Klaus Almind
Klaus Almind
Udviklingskonsulent
Rikke Line Klockars-Jensen
Rikke Line Klockars-Jensen
Udviklingskonsulent
Carsten Hansen
Carsten Hansen
udviklingskonsulent
Lars Graversen
Lars Graversen
Udviklingskonsulent