Repræsentantskabsmøde 2019 i Dansk Firmaidrætsforbund

Dette års repræsentantskabsmøde finder sted lørdag den 23. november 2019 på Nyborg Strand. 

Program

Kl. 9.30 Ankomstbuffet med kaffe/te og brød.

Kl. 10.00          

Repræsentantskabsmødet åbnes ved forbundsformand Peder Bisgaard

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede repræsentanter
 2. Valg af 2 dirigenter
 3. Valg af stemmetællere/udvalg og referenter
 4. Godkendelse af forretningsorden
 5. Forbundsstyrelsens beretning og beretninger fra permanente udvalg

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.15          

Repræsentantskabsmødet fortsættes

 1. Indkomne forslag
 2. Fastsættelse af mødested for repræsentantskabsmødet i 2023:
  - Sønderborg Familie og Firma Sport
  - Kolding Firma Idræt
  - Nyborg Familie & Firma Sport

Kl. 13.45

 1. Behandling af budgetforslag for 2020 og 2021
 2. Valg i henhold til vedtægterne

Kl. 15.00 Repræsentantskabsmødet suspenderes

Kl. 15.05

Info om medlemsregistrering af kollegamotion

Kl. 15.20 Kaffepause og pausemotion

Kl. 16.00 

75-års jubilæum 2021 – info om jubilæet

Kl. 16.45 

Nyt fra Lokalforeningspuljen

Kl. 17.00 Repræsentantskabsmødet genoptages og afsluttes

Kl. 19.00 Aftenfest

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET AFHOLDES JF. FIRMAIDRÆTTENS VEDTÆGTER 

§ 8 Repræsentantskabsmøde
8.1. Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, der ordinært samles i november på alle ulige år.

Deltagere

§ 8.2. Repræsentantskabet omfatter:
a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter
b. Permanente udvalg
c. Supervisorer
d. Repræsentanter fra hver forening, landsforening, organisation og forbund
e. Inviterede fokusgrupper.

Stemmeberettigede

§ 8.3 Stemmeret har følgende: 
a) Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter.
b) Permanente udvalg.
c) Repræsentanter fra hver forening, landsforening, organisation og forbund efter følgende graduering:

• 0-5.999 aktivitetsmedlemmer - 2 stemmeberettigede.
• 6.000-11.999 aktivitetsmedlemmer - 3 stemmeberettigede.
• 12.000-24.999 aktivitetsmedlemmer – 4 stemmeberettigede.
• 25.000-49.999 aktivitetsmedlemmer – 6 stemmeberettigede.
• 50.000-74.999 aktivitetsmedlemmer – 8 stemmeberettigede.
• 75.000-99.999 aktivitetsmedlemmer – 10 stemmeberettigede.
• 100.000 og derover aktivitetsmedlemmer – 12 stemmeberettigede.

Pligt til at deltage

Af vedtægternes § 8.11. har hver forening, landsforening, organisation og forbund pligt til at sende mindst 1 repræsentant til ordinære repræsentantskabsmøder. Sker dette ikke – kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling.

Læs mere i firmaidrættens vedtægter §8