Repræsentantskabsmøde 2019 i Dansk Firmaidrætsforbund

Dette års repræsentantskabsmøde finder sted i weekenden 23.-24. november 2019 på Nyborg Strand. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDET AFHOLDES JF. FIRMAIDRÆTTENS VEDTÆGTER 

§ 8 Repræsentantskabsmøde
8.1. Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, der ordinært samles i november på alle ulige år.

Deltagere

§ 8.2. Repræsentantskabet omfatter:
a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter
b. Permanente udvalg
c. Supervisorer
d. Repræsentanter fra hver forening, landsforening, organisation og forbund
e. Inviterede fokusgrupper.

Stemmeberettigede

§ 8.3 Stemmeret har følgende: 
a) Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter.
b) Permanente udvalg.
c) Repræsentanter fra hver forening, landsforening, organisation og forbund efter følgende graduering:

• 0-5.999 aktivitetsmedlemmer - 2 stemmeberettigede.
• 6.000-11.999 aktivitetsmedlemmer - 3 stemmeberettigede.
• 12.000-24.999 aktivitetsmedlemmer – 4 stemmeberettigede.
• 25.000-49.999 aktivitetsmedlemmer – 6 stemmeberettigede.
• 50.000-74.999 aktivitetsmedlemmer – 8 stemmeberettigede.
• 75.000-99.999 aktivitetsmedlemmer – 10 stemmeberettigede.
• 100.000 og derover aktivitetsmedlemmer – 12 stemmeberettigede.

Pligt til at deltage

Af vedtægternes § 8.11. har hver forening, landsforening, organisation og forbund pligt til at sende mindst 1 repræsentant til ordinære repræsentantskabsmøder. Sker dette ikke – kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling.

Læs mere i firmaidrættens vedtægter §8

 

  • Dato 23. - 24. november 2019 kl. 10:00
  • Tilmeldingsfrist 13. oktober 2019 23:30
  • Sted Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Pia Ægidius-Nielsen
Pia Ægidius-Nielsen
Sekretær