9.00
Tjek ind med kaffe, te og lidt brød til maven.

9.30
Repræsentantskabsmødet åbner.

Velkomst og særlig velkommen til de nye i firmaidrætsforeningerne
1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede repræsentanter
2. Valg af 2 dirigenter
3. Valg af stemmetællere/udvalg og referenter
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Forbundsstyrelsens beretning og beretninger fra permanente udvalg

11.30
Bevægelse – vi er aktive sammen.

11.45
Frokost

12.45
Repræsentantskabsmødet fortsætter.

6. Indkomne forslag
a) Forlængelse af strategiperiode
b) Vedtægtsændringer

7. Fastsættelse af mødested for repræsentantskabsmødet i 2025
a) Firmaidræt Hillerød
b) Nyborg Familie & Firma Sport

8. Behandling af budgetforslag for 2021 og 2022

14.00
Pausemotion og kaffepause.

14.30
Repræsentantskabsmødet fortsætter.

9. Valg i henhold til vedtægterne

15.30
Pause med tid til frisk kaffe.

15.45
Repræsentantskabsmødet suspenderes.

Oplæg og indspark med:
Arbejdspladserne i bevægelse. Undersøgelse af hvordan og hvorfor vi dyrker firmaidræt og kollegamotion
ved Bjarne Ibsen, Professor, Institut for Idræt, SDU og Zakarias Engell, Videnskabelige Assistent, Institut for Idræt, SDU

16.45
Repræsentantskabsmødet genoptages og afsluttes.

17.00
Jubilæumsbar med jubilæumsfejring.

19.00
Jubilæumsfest

01.00 
Godnat og tak for i aften

Har du spørgsmål i forbindelse med repræsentantskabsmødet, så er Karen klar til at hjælpe dig 👇

Karen B. Andersen
Karen B. Andersen
IT- og ledelsessupporter