Landsdelsmøder og regionsmøder

I Dansk Firmaidræt prioriterer vi den demokratiske samtale, og derfor har vi flere anledninger, hvor vi mødes. På denne side nedenfor kan du orientere dig i henholdsvis regionsmøder og landsdelsmøder.

Regionsmøderne er jf. vedtægterne drevet af foreningerne via et regionsråd. Det vil sige, at det er foreningerne, der indkalder til og afvikler møderne. Landsdelsmøderne har til formål, at forbundet i dialog med foreningerne kan vende forskellige temaer, og derfor afvikles møderne af forbundet.

Foreningerne er inddelt i 8 regioner, der hver især har et regionsråd.

 • Regionerne er opdelt i tre landsdele benævnt Nord, Syd og Øst:
  • Landsdel Nord består af regionerne Nordjylland, Østjylland og Midt- og Vestjylland
  • Landsdel Syd består af regionerne Sydvestjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn
  • Landsdel Øst består af regionerne Sjælland og Hovedstaden

Du finder vores vedtægter HER, hvor du i §11 kan læse mere om regionerne.

Mette Mandrup
Mette Mandrup
Generalsekretær

Regionsmøder

Regionsmøderne er ”foreningernes” møde, hvor sparring, dialog og videndeling på tværs af regionens foreninger er en vigtig del af møderne. Foreningerne har ansvar for indkaldelse, afvikling og opfølgning.

Indkaldelse og inviterede

 • Foreningerne i de enkelte regioner skal tage stilling til, om de vil fortsætte regionsamarbejdet ved at nedsætte et regionsråd, som skal planlægge og afvikle møderne. Konsulenterne hjælper med at indkalde til disse indledende møder
 • Regionerne planlægger og afvikler møderne
 • Regionerne beslutter selv, om de ønsker at invitere Den Centrale Ledelse (DCL) til regionsmødet
 • Invitation til regionsmøder sendes til e-postmodtagere og formændene i regionen
 • Der opfordres til, at foreningerne indkalder til regionsmøde med tre ugers varsel
 • Foreningen administrerer tilmeldingen

Afvikling

 • Regionerne vælger en mødeleder blandt foreningsrepræsentanterne

Økonomi

 • Der er afsat 10.000 kr. årligt pr. region til afvikling af møderne

Referater

 • Referater skrives senest 14 dage efter afvikling af møderne. Regionsrådet udpeger en referent
 • Referater sendes til den pågældende regions- eller landsdels e-postmodtagere eller formændene
 • Deltagerne har 7 dage til at kommentere referatet
 • Referater fra regionsmøder lægges konsekvent på hjemmesiden www.firmaidraet.dk ved at sende referat til kontakt@firmaidraet.dk

Landsdelsmøder

Landsdelsmøderne planlægges fra forbundet, der også indkalder og sender referat efter mødet.

Indkaldelse og inviterede

 • Invitation til landsdelsmøderne sendes til e-postmodtagere i landsdelen og Den Centrale Ledelse (DCL)
 • Mødet indkaldes med mindst tre ugers varsel
 • Forbundet administrerer tilmeldingen

Afvikling

 • Som udgangspunkt er en lokal udviklingskonsulent mødeleder på landsdelsmødet

Økonomi

 • Foreningerne betaler selv transport og evt. fortæring

Referater

 • Referater skrives senest 14 dage efter afvikling af møderne. Udviklingskonsulenterne skriver referat
 • Referater sendes til den pågældende regions- eller landsdels e-postmodtagere
 • Deltagerne har 7 dage til at kommentere referatet
 • Referater fra landsdelsmøder lægges konsekvent på hjemmesiden www.firmaidraet.dk ved at sende referat til kontakt@firmaidraet.dk