Firmaidrættens mentorordning

Som frivillig i firmaidrætten har du mulighed for at trække på mange års erfaring og viden om foreningsarbejdet gennem forbundets mentorordning, hvor du kan få personlig sparring og vende idéer og udfordringer i et forløb med en garvet firmaidrætsfrivillig.

Hvis du fx står over for at skulle starte en ny aktivitet i foreningen, tage nye initiativer til at rekruttere flere frivillige, eller måske overvejer at stille op til en ny tillidspost i foreningen eller forbundet, kan det være givende at få sparring fra én, der har erfaring på området. I sådan en situation kan mentorordningen være en god løsning. 

Sparringen med en mentor kan bidrage til din faglige og personlige udvikling og hjælpe til, at du får inspiration og ny energi, nye og anderledes vinkler på dine udfordringer og mod på at gå nye veje, når du skal løse en given opgave.

Sådan foregår et mentorforløb

 • Du og en erfaren frivillig fra firmaidrætten aftaler et forløb med en række møder og samtaler.

 • Forløbet strækker sig typisk hen over 1 år.

 • Du sætter dagsordenen og bestemmer, hvilke udfordringer eller opgaver du ønsker sparring på.

 • Forbundet finder en mentor til dig i dit område samt betaler udgifter til kørsel og forplejning.

 • På det første møde indgår du og din mentor aftaler om bl.a. tavshedspligt.

 

En god relation mellem mentor og mentee er alfa omega

For at skabe det bedst mulige samspil mellem dig og den mentor, du bliver matchet med, kan både du og mentor hver især forberede jer på jeres rolle.

Kontakt din udviklingskonsulent

Er du interesseret i at få en mentor, skal du kontakte din forenings tilknyttede udviklingskonsulent - så hjælper konsulenten dig i gang med et forløb.

I afklarer indledningsvis, hvilke udfordringer eller emner du ønsker at få sparring på. Så finder konsulenten en mentor i dit område, der kender noget til dette. 

Find din lokale udviklingskonsulent her.

Som mentee er det vigtigt, at du overvejer: 

 • Hvad du vil have ud at dit forløb?
 • Hvilke temaer og emner, du ønsker at have fokus på?
 • Hvilke mål du vil nå - overordnet set og konkret for hvert møde?
 • Hvad du særligt byder ind med i forløbet - fx entusiasme og åbenhed.
 • At føre en logbog eller dagbog, du noterer i før og efter hvert møde.

For din mentor er det vigtigt at: 

 • Lytte, lytte og atter lytte.
 • Spørge ind til temaer og problemstillinger, så de udforskes og uddybes.
 • Konkretisere, hvad du som mentee vil - hvad, hvor og hvornår?
 • Afslutte hvert møde med at genopfriske mål, afstemme forventninger og lave evt. nye aftaler.