Fleksible forløb med udvikling af foreningen

I Dansk Firmaidrætsforbund vil vi gerne styrke og støtte foreningerne i deres udvikling, så I som forening har bedst mulige vilkår for at skabe og udvikle attraktive aktiviteter for jeres medlemmer og kolleger fra de lokale arbejdspladser. Derfor har alle foreninger tilknyttet en lokal udviklingskonsulent, der er sparringspartner i disse processer. 

Tilpasset til foreningen og jeres behov

Vi tilrettelægger fleksible udviklingsforløb, der er tilpasset jeres forening og behov. Et fleksibelt udviklingsforløb er et tilbud til alle firmaidrættens foreninger, der ønsker at sætte fokus på at styrke, udvikle eller nytænke et eller flere områder i foreningen. Det er forskelligt fra forening til forening, hvor langt et udviklingsforløb vil være. Fleksibiliteten i valg af indhold og fokus, elementer i forløbet, forløbets længde og varighed aftales med udviklingskonsulenten.

Sæt mål og skab rum til proces og udvikling

I et fleksibelt udviklingsforløb er der fokus på proces og forankring, og bestyrelsen og evt. andre involverede fra foreningen får i højere grad sat mål og erhverver redskaber til at arbejde med. Vigtigst ved et vellykket udviklingsforløb er, at der i foreningen skabes tid og ressourcer til at arbejde og implementere de aftaler, strategier, mål og handleplaner mellem de møder eller workshops, som forløbet indeholder.

Et fleksibelt udviklingsforløb vil derfor altid indeholde mindst to møder samt noget afsat tid til procesarbejde mellem møderne.

Læs mere

 

Eksempler på elementer, der kan indgå i fleksible udviklingsforløb:

Lederrekrutteringsanalysen

Analysen er sammensat af en række udsagn, som sætter fokus på foreningens organisering, udvikling og tidligere arbejde med lederrekruttering.

Foreningsanalysen

Analysen er sammensat af næsten 100 spørgsmål, der omhandler alle de væsentligste forhold i en forening, og deltagerne giver selv foreningen karakter.

Spotanalyse

En spotanalyse bruges til at sætte SPOT på hele foreningen eller specifikke dele af foreningen.

Udviklingsplan og handleplan

Når der er truffet beslutning om, hvilke initiativer foreningen ønsker at arbejde med, skal der udarbejdes en handleplan.

Idéudvikling

Hvordan får man flere ideer, både hurtigere og lettere? Udvikling af jeres nysgerrighed, visualisering af mål, overvejelser og forandring.

Kontakt jeres udviklingskonsulent

Inden I går i gang, aftaler I med jeres lokale udviklingskonsulent, hvem fra foreningen der skal deltage i udviklingsforløbet. Det er også vigtigt, at I får afstemt forventninger til forløbet med hinanden. Udviklingskonsulenten er med under hele forløbet.

Har I spørgsmål til processen, eller vil I gerne i gang med en konkret udviklingsopgave i jeres forening, så kontakt jeres lokale udviklingskonsulent og book et møde, hvor I sammen aftaler det videre forløb.

Udviklingskonsulenterne

Bo Ravn Bertelsen
Bo Ravn Bertelsen
Udviklingskonsulent
Carsten Hansen
Carsten Hansen
Udviklingskonsulent
Lars Graversen
Lars Graversen
Udviklingskonsulent
Sannie Kalkerup
Sannie Kalkerup
Udviklingskonsulent
Brian York
Brian York
Udviklingskonsulent
Dan Regnar Hansen
Dan Regnar Hansen
Udviklingskonsulent
Morten Andersen
Morten Andersen
Udviklingskonsulent
Camilla Jørgensen
Camilla Jørgensen
Udviklingskonsulent
Klaus Almind
Klaus Almind
Udviklingskonsulent
Rikke Line Klockars-Jensen
Rikke Line Klockars-Jensen
Udviklingskonsulent