Fleksible forløb med udvikling af foreningen

I Dansk Firmaidræt vil vi gerne styrke og støtte foreningerne i jeres udvikling, så I som forening har de bedst mulige vilkår for at skabe og udvikle attraktive aktiviteter, hvor jeres medlemmer og kolleger fra de lokale arbejdspladser kan komme på banen og dyrke sammenholdet. Derfor har alle foreninger tilknyttet en lokal udviklingskonsulent, der er sparringspartner i disse processer. 

Tilpasset til foreningen og jeres behov

Vi tilrettelægger fleksible udviklingsforløb, der er tilpasset jeres forening og behov. Et fleksibelt udviklingsforløb er et tilbud til alle firmaidrættens foreninger, der ønsker at sætte fokus på at styrke, udvikle eller nytænke et eller flere områder i foreningen. Det er forskelligt fra forening til forening, hvor langt et udviklingsforløb vil være. Fleksibiliteten i valg af indhold og fokus, elementer i forløbet, forløbets længde og varighed aftales med udviklingskonsulenten.

Sæt mål og skab rum til proces og udvikling

I et fleksibelt udviklingsforløb er der fokus på proces og forankring, og bestyrelsen og evt. andre involverede fra foreningen får i højere grad sat mål og erhverver redskaber til at arbejde med. Vigtigst ved et vellykket udviklingsforløb er, at der i foreningen skabes tid og ressourcer til at arbejde og implementere de aftaler, strategier, mål og handleplaner mellem de møder eller workshops, som forløbet indeholder.

Et fleksibelt udviklingsforløb vil derfor altid indeholde mindst to møder samt noget afsat tid til procesarbejde mellem møderne.

Kontakt jeres udviklingskonsulent

Inden I går i gang, aftaler I med jeres lokale udviklingskonsulent, hvem fra foreningen der skal deltage i udviklingsforløbet. Det er også vigtigt, at I får afstemt forventninger til forløbet med hinanden. Udviklingskonsulenten er med under hele forløbet.

Har I spørgsmål til processen, eller vil I gerne i gang med en konkret udviklingsopgave i jeres forening, så kontakt jeres lokale udviklingskonsulent og book et møde, hvor I sammen aftaler det videre forløb.

Find din lokale udviklingskonsulent her.