Nye aktiviteter, flere medlemmer og lokal synlighed

Grib mulighederne, der er i forbundet for at få sparring og hjælp til at starte nye aktiviteter – eller til at udvikle jeres nuværende aktiviteter. Så I kan være med til at sætte Danmark i bevægelse i lige præcis jeres lokale område og foreningsfællesskab. Aktiviteterne er fundamentet for jeres forening og for at styrke firmaidrætten lokalt. De kan gøre jeres forening mere synlig og være med til at skaffe jer flere medlemmer, der vil dyrke sammenholdet og mærke den magiske fornemmelse af holdånd, når de dyrker idræt og motion hos jer. 

Muligheder for at søge puljer

I har mulighed for at søge midler fra forskellige puljer, f.eks.:

Opstartspuljen – søg op til 4.000 kr. til rekvisitter, kurser, åbent hus-dage og markedsføring i forbindelse med opstarten af en ny aktivitet.

Udviklingspuljen – søg op til 35.000 kr. til nye ideer, tiltag, arrangementer eller videreudvikling af nuværende aktiviteter, som understøtter en eller flere af indsatserne i firmaidrættens nuværende strategi.

Lokalforeningspuljen - søg midler til initiativer, der understøtter den lokale firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. I kan bl.a. søge puljen til at igangsætte, videreudvikle og forankre af firmaidrætsaktiviteter, events og kollegamotion i regi af foreningen eller arbejdspladser, til indkøb af materialer og til at styrke den lokale markedsføring og medlemsrekruttering.

Ungdomsuddannelsespuljen – søg op til 50.000 kr. om året til tiltag, der retter sig mod ungdomsuddannelserne, hvor midlerne bl.a. kan understøtte udgifter til rekvisitter, markedsføring, bemanding, lokaler og præmier.

Midlerne fra puljerne kan søges løbende.
Læs om puljerne og ansøg her

Events - idéer, inspiration og indspark

Har I lyst til at afholde et åbent hus, en aktivitetsdag eller en lokal Sundhedambassadøruddanelse? Vi deler de gode idéer og erfaringer fra andre foreninger. I har også mulighed for at låne eller leje udstillings- og messematerialer til eventen.

Vi giver sparring og idéer til lokale motionsløb, åbne stævner eller andre typer idrætsevents, som I ønsker sætte på programmet i foreningen. I har også mulighed for at leje en målportal til jeres motionsløb.

Læs om foreningsevents, eventguide og kommunikationsplan for events her

 

Markedsføring og udarbejdelse af materiale

Når I skal markedsføre jeres aktiviteter og events, er der sparring at hente hos kommunikationsafdelingen til f.eks. udarbejdelse af markedsføringsplan, digitale og trykte materialer, flyers og plakater, bannere og roll ups, pressemeddelelser og annoncer. I har også mulighed for at få input til kommunikation på foreningens Facebook-side, andre sociale medier, jeres hjemmeside og nyhedsbrev.

Læs om sparring og input til markedsføring her

Dagligdagen i foreningen - IT og drift

Forbundet kan også hjælpe med f.eks. hardware, software, hjemmesidesystemet ForeningsCMS, systemer til stævneplanlægning og medlemsadministration og rådgivning om juridiske spørgsmål. 

Læs om hjælp til IT og administrationssystemer her

Foreningsudvikling og aktuelle kurser

Foreningen udvikler sig hele tiden. Forbundets udviklingskonsulenter står klar med løbende sparring og fleksible udviklingsforløb til foreningens ledere og frivillige. I har også mulighed for at deltage i aktuelle kurser, hvor I kan få kompetencer og viden til forskellige dele af jeres foreningsarbejde.

Se aktuelle kurser her

Læs om udviklingsforløb her

Mentorordning

Frivillige i jeres forening kan trække på mange års erfaring og viden om foreningsarbejdet gennem forbundets mentorordning, hvor man kan få personlig sparring og vende idéer og udfordringer i et forløb med en garvet firmaidrætsfrivillig.

Læs om mentorordningen her

Økonomiske tilskud

Ud over det grundlæggende medlemstilskud findes der en række tilskud, der kan hjælpe jeres forening i hverdagen.

De vigtigste tilskud er:

  • Idrætsgrentilskud
  • Løntilskud
  • Tilskud til tekniske hjælpemidler
  • Tilskud til instruktøruddannelse

Forbundet yder endvidere lån til f.eks. anlægsudgifter og indkøb af materiel.

Læs om tilskudsmuligheder her