Alle idrætsforeninger er forpligtiget til at indhente børneattester ved ansættelser af trænere, instruktører og holdledere, som har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Børneattesten indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffeovertrædelser:

* Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
* Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
* Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Børneattesten indhentes ved henvendelse til Det Centrale Kriminalregister. Oplysningerne er fortrolige og underlagt tavshedspligt og omgang og opbevaring af de indhentede oplysninger bør behandles herefter.

Forebyggelse
Overgreb på børn er en yderst alvorlig sag. Forebyggelse på området er derfor nødvendigt. Det er vigtigt, at foreninger der har børn blandt deres medlemmer indfører en konsekvent politik på området. Firmaidrætten anbefaler, at der laves et sæt spilleregler for samværet mellem børn og voksne og at der skabes en åben debat om emnet i foreningen.

Har foreningen ikke retningslinjer for området anbefales det, at generel sund fornuft råder for omgangen mellem børn og voksne.

Udarbejdelse af politik og leveregler kan ske i samarbejde med firmaidrættens lokale foreningskonsulent.

Hvis mistanken opstår
Ubegrundet mistanke om overgreb kan få uoverskuelige professionelle og menneskelige konsekvenser for de berørte. Det er derfor et område der kræver varsomhed.

En mistanke bør bygge på konkrete iagttagelser, det vil sige ting man har set, eller som barnet eller børnene har fortalt. Er mistanken begrundet skal sagen overdrages til de sociale myndigheder og der skal indgives en anmeldelse til politiet.

Der er desuden underretningspligt til firmaidrætten tilfælde af en person i foreningen tiltales eller dømmes for seksuelle overgreb mod børn. Ligeledes skal firmaidrætten underrettes hvis det konstateres, at en person tidligere er dømt for sådanne overgreb.

Vigtig lovændring om børneattester er vedtaget
Fra 1. juli 2022 får Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser automatisk besked, når en forening modtager en ’positiv’ børneattest. Det er konsekvensen af en lovændring, som Folketinget har vedtaget. Læs mere HER.

Det Centrale Kriminalregister

Rigspolitichefen Afd. D
Kriminalregistret
Straffeattestsektionen
Postboks 93
2650 Hvidovre
Tlf. 36 48 14 88 lokal 5990

Mette Mandrup
Mette Mandrup
Generalsekretær

Se denne video fra DGI om, hvordan I indhenter børneattester.

Videoguide, DGI, 2019

Alle idrætsforeninger er lovmæssigt forpligtet til at indhente en såkaldt børneattest på en træner, instruktør eller holdleder inden han/hun ansættes til at have med børn under 15 år at gøre.

Her kan du læse vejledningen og downloade blanketter til indhentelse af børneattester og orientere dig om, hvad man ellers kan gøre for at forebygge seksuelle overgreb mod børn.

Hent attest på Politiets hjemmeside