Bernt Nielsen
Bernt Nielsen
Medlem
Bodil Kjærgaard
Bodil Kjærgaard
Medlem
Helle Friis
Helle Friis
Næstformand Forbundsstyrelsen
Søren Willeberg
Søren Willeberg
Direktør