Mette Mandrup
Mette Mandrup
Generalsekretær
Ansvarsområder
Mette er den øverste administrative leder i Dansk Firmaidrætsforbund. Derudover er Mette sekretær for forbundsstyrelsen, der er den øverst beslutningstagende og politiske ledelse.
Lars Borup Andersen
Lars Borup Andersen
Administrationschef
Ansvarsområder
Lars leder firmaidrættens IT-afdeling og har det overordnede ansvar for forbundets IT. Derudover har Lars også ansvar for reception og vedligeholdelsen af forbundets bygninger.
Henning Madsen
Henning Madsen
Økonomiansvarlig
Ansvarsområder
Henning er forbundets økonomiansvarlige og har det overordnede ansvar for økonomiafdelingen. Henning arbejder med budgetter, regnskab, løn, rapportering, forsikrings- og skatteforhold mv.
Allan Søgren
Allan Søgren
It-medarbejder
Ansvarsområder
Allan arbejder med forbundets IT, hvor han administrerer systemer, programmer og udstyr. Allan yder teknisk support til såvel medarbejdere som foreninger.
Christian Thor
Christian Thor
Pedel
Ansvarsområder
Christian er Forbundskontorets handy-/altmuligmand. Han sørger for registrering af forbrug af el, vand og varme. Vedligeholder inventar og bygningsfaciliteter. Bistår med opgaver vedr. flytning af kontorer og generel vedligeholdelse.
Gitte Christensen
Gitte Christensen
Servicemedarbejder
Ansvarsområder
Som servicemedarbejder har Gitte ansvar for køkken, mødeforplejning og rengøring af forbundskontoret i Nyborg. Gitte sørger også for indkøb til området samt giver en hånd med hvis noget skal pakkes eller ordnes.
Karen B. Andersen
Karen B. Andersen
Sekretær
Ansvarsområder
Karen er ansat i administrationen og løser en lang række kontoropgaver. Karen sørger bl.a. for, at diverse kontaktoplysninger i forbundets systemer er opdateret korrekt. Karen hjælper også med at supportere F-CMS, arrangere kurser indenfor IT-området samt har det overordnede ansvar for forbundets reception og forsendelse.
Michella Hangård Petersen
Michella Hangård Petersen
Økonomiassistent
Ansvarsområder
Michella er ansat i forbundets økonomiafdeling, hvor hun er med til at løse opgaver som fakturering, betalinger og løn.
Tenna Hvolbøl Grønqvist
Tenna Hvolbøl Grønqvist
Økonomiassistent
Ansvarsområder
Tenna arbejder i forbundets økonomiafdelingen, hvor hun holder styr på fakturaer, betalinger og løn til instruktører. Derudover står Tenna også for kontakten til foreningerne om udlodninger fra forbundet.
Thomas Sivertsen
Thomas Sivertsen
Webudvikler
Ansvarsområder
Thomas arbejder med udvikling på forbundets hjemmesider. Thomas sørger for, at hjemmesiderne fungerer, som de skal, og udvikler dem, så de imødekommer brugernes behov. Thomas er desuden forbundets specialist inden for hjemmesidesystemet F-CMS og F-SHOP til foreningerne.