Lars Borup Andersen
Lars Borup Andersen
Administrationschef
Ansvarsområder
Lars leder firmaidrættens IT- og økonomiafdeling og har det overordnede ansvar for forbundets IT og arbejdsgange i økonomi teamet. Derudover har Lars også ansvar for vedligeholdelsen af forbundets bygninger.
Allan Søgren
Allan Søgren
It-medarbejder
Ansvarsområder
Allan arbejder med forbundets IT, hvor han administrerer systemer, programmer og udstyr. Allan yder teknisk support til såvel medarbejdere som foreninger.
Birgitte Larsen
Birgitte Larsen
Økonomiassistent
Ansvarsområder
Birgitte arbejder i forbundets IT- og Økonomiafdeling, hvor hun er en del af økonomi teamet. Birgitte holder styr på fakturaer, betalinger, udlodninger og løn til instruktører mv.
Christian Thor
Christian Thor
Pedel
Ansvarsområder
Christian er Forbundskontorets handy-/altmuligmand. Han sørger for registrering af forbrug af el, vand og varme. Vedligeholder inventar og bygningsfaciliteter. Bistår med opgaver vedr. flytning af kontorer og generel vedligeholdelse.
Gitte Christensen
Gitte Christensen
Servicemedarbejder
Ansvarsområder
Som servicemedarbejder har Gitte ansvar for køkken, mødeforplejning og rengøring af forbundskontoret i Nyborg. Gitte sørger også for indkøb til området samt giver en hånd med hvis noget skal pakkes eller ordnes.
Karen B. Andersen
Karen B. Andersen
IT- og ledelsessupporter
Ansvarsområder
Karen er ansat i IT- og Økonomiafdelingen, hvor hun løser en masse opgaver indenfor IT-support, mødeplanlægning og en række opgaver for generalsekretæren. Endelig styrer Karen også forskellige opgaver indenfor ejendoms administrationen.
Tenna Hvolbøl Grønqvist
Tenna Hvolbøl Grønqvist
Økonomisk Controller
Ansvarsområder
Tenna er Økonomisk Controller og har ansvar for at økonomien stemmer. Herunder udarbejdelse af budgetter, regnskaber og de daglige arbejdsgange i økonomiteamet. Tenna er desuden tilknyttet som sekretær for revisionsudvalget.
Thomas Sivertsen
Thomas Sivertsen
Webudvikler
Ansvarsområder
Thomas arbejder med udvikling på forbundets hjemmesider. Thomas sørger for, at hjemmesiderne fungerer, som de skal, og udvikler dem, så de imødekommer brugernes behov. Thomas er desuden forbundets specialist inden for hjemmesidesystemet F-CMS og F-SHOP til foreningerne.