Mette Mandrup
Mette Mandrup
Generalsekretær
Ansvarsområder
Mette er den øverste administrative leder i Dansk Firmaidrætsforbund. Derudover er Mette sekretær for forbundsstyrelsen, der er den øverst beslutningstagende og politiske ledelse.