Mangler I en god case eller generel information?

Vi kan hjælpe dit medie med generel information, og vi finder også gerne cases, der matcher specifikke ønsker. Kontakt os!

SAGT OM ARBEJDSPLADSERNES MOTIONSDAG ...

Formand i Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard:

"Med Arbejdspladsernes Motionsdag gør vi det meget fleksibelt at sætte fokus på kollegamotion. Det er helt op til den enkelte arbejdsplads og afdeling at definere, hvor meget tid og i hvilke rammer kollegamotionen skal foregå. Vi har samlet massevis af inspiration på vores digitale platforme. Det er altså lige til at få sved på panden og et smil på læben – uanset om det er på et kontor, et værksted eller på en fabrik, du arbejder."

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Katrine Nordbo Jakobsen:

"Rigtig mange danskere får rørt sig alt for lidt, og det går ud over helbredet. En fysisk inaktiv livsstil kan også påvirke muligheden for, at man kan passe sit arbejde. Det gælder især, hvis man har et job, hvor man skal bruge kroppen. Det er den enkeltes eget ansvar at passe godt på sit helbred, men vi har alle en fælles interesse i at forebygge skader og sygdomme, som kan give sygefravær og resultere i for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdspladsen kan være én ramme for at komme i gang med en mere aktiv livsstil. Det vil være oplagt at få talt om det på den enkelte arbejdsplads, så man vælger aktiviteter, der passer til arbejdspladsen, og dermed sikrer opbakning – både hos ledelsen og medarbejderne."

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm:

"Fysisk aktivitet på arbejdspladsen kan ikke blot bidrage til trivsel og godt arbejdsmiljø, det kan også reducere antallet af sygemeldinger, som er relateret til smerter i muskler og led. Arbejdspladsernes Motionsdag kan være med til at starte en proces, så det bliver naturligt at være fysisk aktiv i løbet af sin arbejdsdag. Vidensråd for Forebyggelse har peget på, at træningsindsatser, der finder sted på arbejdspladsen, har rigtig god effekt, og derfor er det ét af de spor, som vi mener, at arbejdspladser bør arbejde videre med. Den enkelte kan selvfølgelig godt gøre noget, men det er vigtigt at påpege, at ledere på arbejdspladserne har en stor opgave i at sikre, at der kan tages initiativer, som medarbejderne kan benytte sig af."

Næstformand i 3F, Tina Christensen:

"Fælles motionsaktiviteter på arbejdspladserne er godt for både sundhed, velvære og god kollegial stemning. 3F har i mange år kæmpet for at øge arbejdspladsernes indsats i forhold til et godt arbejdsmiljø, sundhed, kost og motion. Derfor bakker vi i 3F også 100 % op om det gode initiativ med at lægge en fast, årlig Arbejdspladsernes Motionsdag samtidig med Skolernes Motionsdag. Det giver tilmed et godt udgangspunkt for en fælles snak om motion og sund kost over aftensmaden."

Borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg (S):

"Motion er altid godt – og endnu bedre, når det er sammen med andre. Det er sundt, det giver fælles oplevelser og skaber glæde, og det vil vi i Hvidovre Kommune gerne støtte op om. Derfor har vi, som en del af arbejdet med en ny sundhedsstrategi, valgt at tilmelde hele kommunen til Arbejdspladsernes Motionsdag, og jeg glæder mig til at se de sjove og kreative aktiviteter, de finder på rundt omkring i kommunen."

Forbundssekretær i fagforbundet FOA, Jens Nielsen:

"Det er et selvmål, hvis man ikke forebygger smerter og sygdom. Arbejdspladsernes Motionsdag er en vigtig brik med henblik på forebyggelse af nedslidning. Den fysiske aktivitet og motion skal målrettes den enkeltes udfordringer og behov."