#AMdag bygger bro mellem mulighederne for at dyrke kollegamotion før, i eller efter arbejdstid og vores lokale firmaidrætsforeningers aktiviteter og events i fritiden. Følg med her - få et overblik over, hvorledes kollegamotion og firmaidræt kan kombineres den 9. oktober 2020 (og fremadrettet)...