Se med, få inspiration og del video-indslagene om Arbejdspladsernes Motionsdag. Fredag den 12. oktober bliver en kollegamotions-fest uden lige.

2018 - optakt

2017 - videoer fra #AMdag den 13. oktober 2017

2017 - optakt

Mangler I en god case eller generel information?

Vi kan hjælpe dit medie med generel information, og vi finder også gerne cases, der matcher specifikke ønsker. Kontakt os!

...

SAGT OM #AMdag

Formand i Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard:
"Med Arbejdspladsernes Motionsdag gør vi det meget fleksibelt at sætte fokus på kollegamotion. Det er helt op til den enkelte arbejdsplads og afdeling at definere, hvor meget tid og i hvilke rammer kollegamotionen skal foregå. Vi har samlet massevis af inspiration på vores digitale platforme. Det er altså lige til at få sved på panden og et smil på læben – uanset om det er på et kontor, et værksted eller på en fabrik, du arbejder."

Kulturminister Mette Bock (LA):
"Arbejdspladsernes Motionsdag er et vigtigt initiativ for at gøre danskerne mere aktive i hverdagen. Netop kombinationen af fysisk aktivitet og socialt samvær på arbejdspladsen er et afgørende element. Derfor glæder det mig, at rigtig mange arbejdspladser og deres medarbejdere allerede har valgt at støtte op om et initiativ som Arbejdspladsernes Motionsdag. Jeg vil opfordre flere virksomheder til at gøre det samme og til at prioritere motion og fysiske aktiviteter.”

Arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening, Christina Sode Haslund:
"Rigtig mange danskere får rørt sig alt for lidt, og det går ud over helbredet. En fysisk inaktiv livsstil kan også blive et problem for at kunne passe sit arbejde. Det gælder især, hvis man har et job, hvor man skal bruge kroppen. Det er den enkeltes eget ansvar at passe godt på sit helbred, men vi har alle en fælles interesse i forebygge skader og sygdomme, som kan give sygefravær og resultere i for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdspladsen kan være én ramme for at komme i gang med motion og træning, og det vil være oplagt at få talt om det på den enkelte arbejdsplads. Det er nemlig vigtigt, at der i så fald er opbakning til det – både hos ledelsen og medarbejderne."
Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm:
"Fysisk aktivitet på arbejdspladsen kan ikke blot bidrage til trivsel og godt arbejdsmiljø, det kan også reducere antallet af sygemeldinger, som er relateret til smerter i muskler og led. Arbejdspladsernes Motionsdag kan være med til at starte en proces, så det bliver naturligt at være fysisk aktiv i løbet af sin arbejdsdag. Vidensråd for Forebyggelse har peget på, at træningsindsatser, der finder sted på arbejdspladsen, har rigtig god effekt, og derfor er det ét af de spor, som vi mener, at arbejdspladser bør arbejde videre med. Den enkelte kan selvfølgelig godt gøre noget, men det er vigtigt at påpege, at ledere på arbejdspladserne har en stor opgave i at sikre, at der kan tages initiativer, som medarbejderne kan benytte sig af."
Næstformand i 3F, Tina Christensen:
"Fælles motionsaktiviteter på arbejdspladserne er godt for både sundhed, velvære og god kollegial stemning. 3F har i mange år kæmpet for at øge arbejdspladsernes indsats i forhold til et godt arbejdsmiljø, sundhed, kost og motion. Derfor bakker vi i 3F også 100% op om det gode initiativ med at lægge en fast, årlig Arbejdspladsernes Motionsdag samtidig med Skolernes Motionsdag. Det giver tilmed et godt udgangspunkt for en fælles snak om motion og sund kost over aftensmaden."
Borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg (S):
"Motion er altid godt – og endnu bedre, når det er sammen med andre. Det er sundt, det giver fælles oplevelser og skaber glæde, og det vil vi i Hvidovre Kommune gerne støtte op om. Derfor har vi, som en del af arbejdet med en ny sundhedsstrategi, valgt at tilmelde hele kommunen til Arbejdspladsernes Motionsdag, og jeg glæder mig til at se de sjove og kreative aktiviteter, de finder på rundt omkring i kommunen."    
Forbundssekretær i fagforbundet FOA, Jens Nielsen:
"Det er et selvmål, hvis man ikke forebygger smerter og sygdom. Arbejdspladsernes Motionsdag er en vigtig brik med henblik på forebyggelse af nedslidning. Den fysiske aktivitet og motion skal målrettes den enkeltes udfordringer og behov."

35 lokale firmaidrætsforeninger er hoppet med AMdag18-bølgen - mere info kommer

De ambitiøse

Find her inspiration til ethvert humør, enhver tidsramme og ethvert konditionsniveau.

Download årets inspirationskatalog - og se eksempler på kategorien "De ambitiøse" her.

LØB

REGISTRÈR OG VIND

Løb er en effektiv motionsform, der kan organiseres, så alle kan være med.

0verblik

Antal kolleger:
Ubegrænset

Tid:
30 - 90 minutter

Det skal I bruge:

 • En kort rundstrækning
 • Evt. t-shirts med firmalogo og Arbejdspladsernes Motionsdag-logo
 • Tilmeldingslister

Idé

- Prøv orienteringsløb, der både udfordrer hjerte og hjerne. Find en rute nær jer på www.findveji.dk.

- Intervalløb er effektivt. Prøv fx 10–20–30 skridt. I gang eller løb opfordres kollegerne til følgende:
    - Gå/løb i roligt tempo 30 skridt
    - Gå/løb i hurtigere tempo i 20 skridt
    - Gå/løb alt hvad du kan holde til i 10 skridt

Gentag 5-7 gange.

10-20-30 kan også løbes/gås i sekunder. Altså 30 sekunders rolig gang/løb, 20 sekunder lidt hurtigere og 10 sekunder i maksimalt tempo.

Sådan gør I
 • Vurdér, hvordan kollegaerne har det med løb: Er det udbredt eller fjernt for hovedparten?
 • Overvej om I skal løbe, lunte eller gå, når aktiviteten kommunikeres
 • Find en passende rute – gerne en kort rundtur. Fx rundt om jeres arbejdsplads. Ved at sende kollegerne på rundtur, og lade nogle løbe flere runder end andre, bliver de motionsuvante mindre synlige som langsomme
 • Lav eksempelvis variationen Rundt om Arbejdspladsen: Hvor mange gange kan I samlet nå rundt om arbejdspladsen på én time? I gang eller løb. Hver gang en kollega, når en runde, flytter I noget – fx en bold fra en spand til et glasrør. Alternativt er der én, der tæller

AKTIVITETSDAG

REGISTRÉR OG VIND

Fordi I griner sammen, bliver udfordret, øver jer i samarbejde og får pulsen op.

0verblik

Antal kolleger:
Ubegrænset

Tid:
1 – 5 timer

Det skal I bruge:
 • Ansvarlige kolleger til posterne
 • Typisk vil nogle være forhindret i at deltage i aktiviteterne – spørg om de vil hjælpe
 • Rekvisitter til posterne
 • Evt. forfriskning eller frokost
Idé

Hvis I har lyst til mere dynamik på tværs af afdelinger, kan I lave hold på forhånd og blande kollegaerne på tværs af afdelinger.
Alternativet er en god afdelingsdyst. Aktivitetsdagen kan fx organiseres som arbejdspladsens stjerneløb - måske med arbejdsrelevante spørgsmål ved posterne.

Sådan gør I
 • Undersøg rammerne: Tid, penge, ressourcer (økonomi og personer)
 • Beslut organisering; hvor mange hold og hvor mange poster?
 • Brainstorm på aktiviteter og udvælg dem, der passer bedst til jer
Ekstra
 • En aktivitetsdag kan arrangeres på mange måder. Ofte vil hold med 5-10 personer på hvert hold rotere til forskellige poster med udfordringer. Udfordringerne kunne være støvlekast, petanque, en grubleopgave, ballebold, træklatring, skriv et vers til en slagsang osv. Der er mange muligheder
 • Kontakt Dansk Firmaidrætsforbund og få et tilbud på en aktivitetsdag skræddersyet jeres arbejdsplads. Vi stiller op med instruktører og rekvisitter. Læs mere på firmaidraet.dk/aktivitetsdag

De skæve

Find her inspiration til ethvert humør, enhver tidsramme og ethvert konditionsniveau.

Download årets inspirationskatalog - og se eksempler på kategorien "De skæve" her.

FJERNSTYRET KOLLEGA

REGISTRÈR OG VIND

Hvornår har du sidst haft fuld kontrol over din kollega eller chef? Det får du muligheden for med aktiviteten Fjernstyret Kollega.

0verblik

Antal kollegaer:
3 til mange (hvis flere hold: Lav en turnering)

Tid:
10 - 30 minutter

Det skal I bruge:

 • Et større lokale eller udendørsareal
 • Blindfold/tørklæder
 • Kegler eller malertape til at markere banen

Idé

Den kollega, som har bind for øjnene, skal have hænderne foran sig, så vedkommende kan tage fra hvis han/hun er på afveje. Aktiviteten kan også udføres, hvor det i stedet er 2-mandshold, og hvor guiden skal følge den blinde gennem ruten. Det giver mulighed for at lave en sjovere og vildere rute.

Aktiviteten går ud på at guide en 'blind' kollega gennem en bane. Hvert hold udvælger én lyd, og må kun guide den blinde med denne ene lyd (ingen kropskontakt). De øvrige kollegaer guider og placeres langs banen. De må ikke flytte sig. Det gælder om at få den blinde igennem banen.

Sådan gør I
 • Lav en bane på arbejdspladsen
 • Markér, hvor guiderne skal stå. Felter svarende til antal deltagere på hvert hold minus én
 • Inddel deltagerne i hold a 3-5 personer
 • Giv én fra hvert hold bind for øjnene
 • Hvert hold bliver enige om en guidelyd
 • Sørg for, at den blinde ikke kan falde ned ad trapper eller gå ind i genstande, som er lavere end hoftehøjde
 • Gennemfør x antal runder, hvor I skiftes til at være blinde

KONTORSTOLSHOCKEY

REGISTRÉR OG VIND

Brug kontorstolen på en ny måde. Stolen tilpasses i højden, så der kan spilles hockey med en bold og sammenrullede aviser som stave.

0verblik

Antal kollegaer:
Minimum 6 personer (hvis der er mange hold: Lav en turnering)

Tid:
Cirka 5 minutter pr. halvleg

Det skal I bruge:
 • Et stort rum
 • Kontorstole og aviser
 • Evt. en præmie
Idé

Drop kontorstolen og spil avis-hockey med rullede aviser.

Sådan gør I
 • Lav et spilleområde (tag hensyn til, at stolene fylder en del)
 • Inddel deltagerne i hold a 3-5 personer
 • Etabler ét mål i hver ende markeret med stole, kegler, skriveborde eller andet
 • Aftal kamplængde (fx 5 min pr. halvleg)
 • Bolden må kun berøres med stavene – der må ikke sparkes til bolden
 • Der må ikke holdes fast i modstandernes stole
 • Det hold, der får flest mål, vinder

De klassiske

Find her inspiration til ethvert humør, enhver tidsramme og ethvert konditionsniveau.

Download årets inspirationskatalog - og se eksempler på kategorien "De klassiske" her.

WALK & TALK

REGISTRÈR OG VIND

Kombinér møde og aktivitet og få frisk luft, motion samt energi til resten af dagen.

0verblik

Antal kollegaer:
Ubegrænset

Tid:
15 minutter - to timer

Det skal I bruge:

 • Evt. kort over området
 • Evt. paraplyer
 • Evt. kaffe-to-go
 • Evt. en diktafon/app til at indtale referat
 • Evt. små sedler med punkter, der skal diskuteres undervejs

Idé

Lad Motion på Arbejdspladsen være gåturens tema. Diskutér to og to og skriv jeres bedste idéer ned. Hør gruppernes idéer efter gåturen og nedsæt en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med idéerne.

Sådan gør I
 • Beslut om I har et relevant fagligt tema eller om temaet er ”Motion på Arbejdspladsen”
 • Beslut hvor længe I vil gå – typisk mellem 15 minutter og 1 time
 • Beskriv ruten for kollegerne eller bed dem gå væk fra arbejdspladsen i 10 minutter og derefter gå retur
 • Vurdér om I skal lave grupperne eller om kollegerne selv skal finde sammen. De vil typisk finde sammen med dem, de er tættest på, hvis der er frit valg
 • Opdel evt. kollegerne i mindre grupper a 3-6 personer
Ekstra
 • Arranger et mødested på turen, hvor I samler op. Gå derefter i nye grupper
 • Uddel skridttællere – hvem går flest skridt på 30 minutter? Skridttællere kan købes på www.tælskridt.dk
 • Overrask ved at have kaffe eller anden form for forfriskning klar på ruten

Boldspil

REGISTRÉR OG VIND

Fordi vi kan lege os til sved på panden. Når bolden er i spil, fokuserer vi så meget på medspillere, modspillere og bolden, at vi glemmer tid og sted.

0verblik

Antal kollegaer:
Minimum 6 personer (hvis mange hold: Lav en turnering)

Tid:
10 minutter – fem timer

Det skal I bruge:
 • Udstyr til de forskellige boldspil
 • Markering af baner
 • Plads til at spille
 • Træningstøj
 • Haller/udendørsarealer
Idé

Udpeg dommere; find en kollega, der kender reglerne godt, og lad ham eller hende styre slagets gang.

Sådan gør I
 • Undersøg, hvor meget tid og plads I har til rådighed
 • Planlæg ét eller flere boldspil: Høvdingebold, fodbold, håndbold, volleyball, basket, hockey, badminton eller tennis – mulighederne er mange
 • Lav en tilmeldingsliste, hvor kollegaerne kan skrive sig på. Deltagerantal er afgørende for planlægningen
 • Læg en plan over, hvilke boldspil der spilles hvor
 • Send planen til kollegaerne
 • Lav eventuelt en turnering, hvor små hold dyster i flere boldspil - og roterer mellem hvert boldspil

De hurtige

Find her inspiration til ethvert humør, enhver tidsramme og ethvert konditionsniveau.

Download årets inspirationskatalog - og se eksempler på kategorien "De hurtige" her.

DANS

REGISTRÈR OG VIND

I får rørt alle muskler og led, alle bidrager, og ingen skal stresse over at skulle forberede øvelser.

0verblik

Antal kollegaer:
Ubegrænset

Tid:
5-10 minutter

Det skal I bruge:

 • Gulvplads
 • Evt. musik

Idé

Det kan være intimiderende at skulle finde på en øvelse. Fortæl dine kolleger, at hvis man er helt blank, så er det fint, at I trækker vejret dybt fem gange sammen, inden øvelsen går videre.

Sådan gør I
 • Saml alle kolleger og stil jer i rundkreds – maks. 20 personer pr. rundkreds
 • Én starter med at lave en motionsøvelse – fx sprællemand eller nakkerul. Efter et par gentagelser peges på en anden kollega i rundkredsen, som finder på en ny øvelse
 • Fortsæt til alle har været igennem
Ekstra
 • Hent firmaidrættens AppMotion med øvelsesforslag
 • Tilmeld jer firmaidrættens MailMotion og modtag dagligt en øvelse på mail
 • Køb firmaidrættens Pusterums-CD med 12 musiknumre inklusiv instruktion i øvelser

3 x 20 sekunder

REGISTRÉR OG VIND

På 3×20 sekunder får I høj puls, og I kan lynhurtigt og effektivt sætte kryds ved dagens motion. Højintensiv motion styrker knoglerne, stimulerer hjernen og nedsætter risikoen for alverdens sygdomme - og så bliver I i godt humør af det!

0verblik

Antal kollegaer:
Ubegrænset

Tid:
1½ min aktivitet. 3 min inkl. forklaring

Det skal I bruge:

 • Et stopur
 • En igangsætter, der leder slagets gang
Idé

Inddel jer i to grupper; fx afdeling 1 mod afdeling 2. Lad afdeling 1 starte med 20 sekunders sprint, afdeling 2 hepper. Efter 20 sekunder byttes. Sådan fortsætter I til begge afdelinger har sprintet 3 x 20 sekunder.

Sådan gør I
 • Saml alle kollegaer
 • Forklar, hvad I skal – nemlig at I skal have udført dagens motion på 1½ minut
 • Sprint på stedet i 3 x 20 sekunder med 20 sekunders pause imellem hvert interval
 • Hep, råb og opfordr hinanden til at give den gas

Arbejdspladsernes Motionsdag
– fredag den 12. oktober 2018

 #AMdag

Få smil på læben og sved på panden sammen med dine kolleger – det er selvfølgelig gratis…

 • I 2015 deltog 121 arbejdspladser og i alt 5.676 medarbejdere.
 • I 2016 deltog 265 arbejdspladser og i alt 14.100 medarbejdere.
 • I 2017 deltog 350 arbejdspladser og i alt 21.700 medarbejdere.

 

ER I MED?
 • Det er gratis at deltage
 • Fortæl os, hvor mange deltagere I regner med at blive på dagen
 • Deltag i konkurrencen om præmier, når I registrerer jer
 • Få evt. besøg af lokalpressen eller regionale/landsdækkende medier
IDÈEN BAG OG FORMÅLET MED ARBEJDSPLADSERNES MOTIONSDAG
Idéen til Arbejdspladsernes Motionsdag opstod i efteråret 2014, da en af vores konsulenter i Dansk Firmaidrætsforbund satte sin lille forventningsfulde og sportsklædte dreng af på skolen. Han skulle - som alle andre skolebørn - være en del af den forankrede tradition Skolernes Motionsdag. En motionsdag, hvor fysisk aktivitet og fælles oplevelser er i højsædet på landets skoler. Idéen tog form – for tænk, hvis alle voksne havde samme mulighed for sjove oplevelser og fælles aktivitet én gang om året. Idéen er nu en tilbagevendende tradition på mange arbejdspladser. Og vi fortsætter rejsen.
Bevægelse er for alle, og en rask gåtur er også motion. Med Arbejdspladsernes Motionsdag sætter vi kollegamotion og fællesskab på programmet for at fortælle, at en aktiv hverdag er yderst værdifuld – både for dig, mig, kommunen, arbejdsgiveren og hele vores samfund.
Hjælp os med at udvikle og udvide Arbejdspladsernes Motionsdag i 2018. Siden her bliver løbende opdateret frem mod fredag den 12. oktober 2018. Der var god presseomtale af Arbejdspladsernes Motionsdag før, under og på bagkant af afviklingen i 2017. Se bl.a. et indslag fra DR her.
DERFOR
Fysisk aktivitet i arbejdstiden styrker arbejdsglæden, skaber kreativitet og giver flere effektive timer på arbejdspladsen. Og så er det sjovt. Det booster sammenholdet på arbejdspladsen med et anderledes afbræk på tværs af afdelinger og grupper. Gør Arbejdspladsernes Motionsdag til en årlig tradition - og mærk det på egen krop!
SÅDAN GØR I 
Det er gratis at deltage. Vær med til at transformere fredagen inden efterårsferien til dagen, hvor Danmark boomer af velvære og fællesskab, når både skolebørn og voksne er fysisk aktive i forbindelse med henholdsvis Skolernes Motionsdag og Arbejdspladsernes Motionsdag. Når du registrerer din arbejdsplads her, deltager hele arbejdspladsen i en konkurrence om præmier. Vind eksempelvis en aktivitetsdag for arbejdspladsen til en værdi af 50.000 kr. Vi vil bare gerne vide, hvor mange I forventer, der deltager hos jer.
SÅDAN LYKKES DET
 • Få ledelsens opbakning til Arbejdspladsernes Motionsdag – eller planlæg selv i afdelingen
 • Gør det sjovt og sørg for, at alle kan være med
 • Tilpas aktiviteter jeres tid og rammer – lidt aktivitet er meget bedre end ingen aktivitet
 • Hold det simpelt – omklædning er ikke altid nødvendigt
 • Aktivér og inkludér kollegerne – brug ildsjælene på arbejdspladsen

 

REGISTRÉR OG VIND
Arbejdspladsernes Motionsdag
 • Er en motionsdag for alle arbejdspladser i Danmark
 • Foregår fredag den 12. oktober 2018 – i det tidsrum der passer jer
 • Er for dig og dine kolleger
 • Foregår på din arbejdsplads eller i nærområdet
 • Tilrettelægges som det passer jer. Få inspiration her på siden

Den elektroniske version – hvem er vi, og hvad er #AMdag?

I 2017 producerede vi i samarbejde med Bauer Media en podcast, der på knap tyve minutter giver et fyldestgørende indblik i, hvad firmaidrætten er, ligesom tankerne bag Arbejdspladsernes Motionsdag forklares. Hør med her.

Det er genialt. Børnene har idræt på skoleskemaet, men når man bliver voksen og får arbejde, er det op til en selv at dyrke motion. For mange bliver der ikke tid til det, og motionen går i glemmebogen. En motionsdag på arbejdspladsen kan være med til, at man igen finder glæden ved motion. En motionsdag animerer folk til at lave noget i deres fritid.
Winnie Andersen, fuldmægtig hos SKAT Odense

Fem gode grunde