QR-kodeløb er til skolen, der godt kunne tænke sig at koble fysisk aktivitet og ny teknologi. Brug smartphonen aktivt i undervisningen - send jeres elever på et løb rundt på skolen med deres smartphones. Eleverne skal finde og scanne 10 QR-koder og får stillet forskellige opgaver undervejs. QR-kodeløb får eleverne op af stolene samtidig med, at de lærer noget nyt.

Lav et løb rundt på skolen med poster, hvor eleverne med deres smartphones kan scanne en QR-kode og få stillet forskellige opgaver.

I får 10 permanente QR-koder fra post 1-10, som sættes op rundt på skolen. Det kan være ved kantinen, elevrådslokaler, kontoret, aulaen eller andre steder.

Sådan gør I
I får jeres eget personlige login i vores QR-kodesystem, hvor I kan lave QR-koderne og oprette opgaverne.

Det er let og ligetil:

  1. Sæt 10 QR-koder op på skolen. Det kan være ved kantinen, elevrådslokalet, kontoret, aulaen eller andre steder. I kan vælge at sætte QR-koderne op permanent.
  2. Log ind på QR-kodesystemet (QRlob.dk), og lav opgaver til de 10 poster/ QR-koder. Der er også mulighed for at vedhæfte billeder og byggetegninger.
  3. Inddel eleverne i små hold og send dem afsted. De skal finde posterne, scanne koderne og her får de stillet et spørgsmål. De sender svarene direkte til læreren, som kan vise alle svarene i klassen, når grupperne kommer retur.


Koderne kan anvendes af alle undervisere, og underviserne kan dele opgaver og løb med hinanden, så alle får gavn af det.

Videndeling
Lærernes opgaver kan kategoriseres og samles i en idebank til jeres skole. Dermed kan andre lærere på skolen få ideer og viden til egne opgaver.

På sigt vil Dansk Firmaidrætsforbund lave en fælles idebank for samtlige skoler, der er med i systemet, hvis skolerne har et ønske om dette.

Vidste du ...
QR-koder står for "Quick Response", hvilket betyder "hurtigt svar".

Firmaidrætsforeningen tilknyttes

Skolen bliver meldt ind i den lokale firmaidrætsforening, som f.eks. kan hjælpe jer med at finde instruktører, lokaler og stå for idrætsaktiviteter på skolen, ligesom elever og medarbejdere får adgang til aktiviteterne og stævnerne i foreningen. Når I deltager i projektet er medlemsskabet for alle skolens elever og medarbejdere inkluderet i den pris, som de forskellige aktiviteter på skolen koster. Skolen skal årligt til foreningen indberette antal ansatte og det samlede antal elever, der har gået på skolen i løbet af året.

 

Prisinformation

Fuld pris er 1500 kr. pr. system
Medlemspris 1200 kr. pr system med 20% rabat
Priserne er eksklusiv moms og forsendelse.
Årlig licens: kr. 800,- + moms
Bemærk: der betales ikke licens det første år.

Medlemskab af den lokale firmaidrætsforening er gratis.

Læs mere om det her medlemskab af den lokale firmaidrætsforening