Medlemskab af den lokale firmaidrætsforening

Som en del af firmaidrættens projekt på erhvervsskolerne tilbydes skolen et medlemsskab af den lokale firmaidrætsforening.

Alle erhvervsskoler kan blive meldt ind i den lokale firmaidrætsforening, som f.eks. hjælper med at finde instruktører, lokaler og står for idrætsaktiviteter på skolen, ligesom elever og medarbejdere får adgang til aktiviteterne og stævnerne i foreningen.

Når I benytter jer af firmaidrættens tilbud og aktiviteter, er medlemskabet for alle skolens elever og medarbejdere inkluderet i prisen. Elever og lærere skal altså ikke betale kontingent, men de skal stadig betale for den aktivitet, de deltager i i foreningen.

Skolen indberetter årligt til foreningen antal ansatte og det samlede antal elever, der har gået på skolen i løbet af året.