I Form til Fremtiden er et projektforløb, der tilbydes landets erhvervs-, produktions- og SOSU-skoler. Organisationerne bag I Form til Fremtiden har et fælles mål om at styrke og dyrke sundhed og trivsel på landets erhvervsfaglige uddannelser.

Ved fælles kraft kan vi tilbyde skolen en helhedsorienteret sundhedsindsats der:

  • Øger deltagelsen i, lysten til og kvaliteten af fysisk aktivitet på skolen
  • Fremmer trivslen på skolen
  • Styrker sundhedskompetencerne blandt elever og lærere på skolen.

Partnerskabsprojektet er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og løber fra 2015 til og med 2017.

Organisér sundhedsarbejdet - sæt fysisk aktivitet på skemaet og trivsel på dagsordenen

I Form til Fremtiden giver skolen en unik mulighed for:

   1) At etablere et stærkt fundament og organisere sundhedsarbejdet på skolen

   2) At få en række konkrete, effektive værktøjer, som appellerer til undervisere og elever

   3) At øge antallet af aktive elever

   4) At reducere mistrivsel

   5) At skabe et sundt image og et godt rekrutteringsgrundlag

Parterne bag

Psykiatrifonden
Dansk Firmaidrætsforbund
FOA
PenSam
SchoolsOnTheRun
Syddansk Universitet
Erhvervsskolernes Elevorganisation
SOSU og PAU Elevernes bestyrelse
Produktionsskoleforeningen