Dansk Firmaidrætsforbund har siden 2011 arbejdet målrettet med at udføre aktiviteter på erhvervsfaglige skoler i hele landet. Helt konkret hjælper vi skolerne både med udviklingen af nye sundhedstiltag, undervisning og inspiration, igangsættelse af events og projekter, planlægning, organisering og ledelse.

Vi vil skabe grundlaget for en aktiv og sund hverdag på de erhvervsfaglige uddannelser – nu og i fremtiden. Vi tror på, at det er det sjove, sociale og fællesskabet, som bærer de nye ideer igennem og skaber gode sunde vaner.

Vores mål er her og nu at skabe større trivsel og aktivitet hos eleverne. På længere sigt er det at etablere gode rammer for arbejdet med sundhed, læring og bevægelse på de erhvervsfaglige skoler i Danmark.

Vi samarbejder med ledelse, elever, lærere og frivillige om at skabe en stærkere sammenhæng mellem et aktivt og socialt uddannelsesforløb, en bedre hverdag og et godt arbejdsliv. I fællesskab bliver vores aktiviteter mere meningsfulde, fagligt relevante og sjovere.

Dansk firmaidrætsforbund kan tilbyde samarbejde og partnerskaber både lokalt i form af vores foreninger og på nationalt plan. Vi samarbejder gerne på tværs af organisationer og vidensområder og kobler aktører i nye konstellationer for at få det stærkeste udgangspunkt for at ramme plet. Vores samarbejdspartnere tæller blandt andet Erhvervsskolernes Elevorganisation, Produktionsskoleforeningen, Danske SOSU-skoler, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, PenSam, FOA, Psykiatrifonden, eSport Danmark, Antidoping Danmark og de danske skolehjem.

I form til fremtiden

Står I ved startlinjen til et sundhedsprojekt, eller er I allerede i gang med at skabe en sundere hverdag på skolen? Lad os give jeres elever og medarbejdere en god start på skoledagen, mere viden om sundhed og nogle gode grin i et fællesskab omkring bevægelse og leg. Udvikl, igangsæt og skræddersy et sundhedsprojekt på skolen i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund og Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO).
EEO og firmaidrætten motiverer elevrådet på jeres skole, engagerer medarbejderne og står for aktiviteterne på skolen i samarbejde med ledelsen, eleverne og medarbejderne.