Projektet er afrapporteret i en samlet rapport. 

I rapporten er der fokus på opsamling af partnerskabets erfaringer og resultater i forhold til arbejdet med rigtige mænd, ligesom vi reflekterer og samler erfaringer i forhold til, hvordan det er at arbejde i et partnerskab. Der er fokus på direkte resultater, udfordringer og de forhåbentlig brugbare anbefalinger, der kommer ud af et så stort og spændende projekt.

Rapporten er udgivet i e-paper format og kan læses ved at klikke her eller på knappen til højre.
Hent den fulde rapport.

Ønsker du at modtage en rapport i en trykt udgave, så send en mail til projektleder Dan Hansen på dah@firmaidraet.dk.


Nyborg, september 2018

Jan Knudsen, Dansk Firmaidrætsforbund
Søren Willeberg, Dansk Firmaidrætsforbund
Marianne Albeck, MakeitBee
Jens Lohmann, MakeitBee
Jørgen Povlsen, Syddansk Universitet

Hent samlet rapport her Hent alle bilag her

Om projektet

”Rigtige Mænd Community – Sjakket – et digitalt træningsfællesskab” er et partnerskab og et projekt
muliggjort med støtte fra Nordea-fonden. Projektperioden har været fra juli 2016 til juni 2018. Vi
ønskede at få viden om, hvordan mænd med kort uddannelse motiveres til en sundere livsstil med
fokus på motion og kost. Omdrejningspunktet var Rigtige Mænd Sjakket, som skulle skabe en ny
sund mandebevægelse. Det primære værktøj var en digital platform – www.rigtigemænd.dk – der
skulle fungere som et virtuelt træningsfællesskab, hvor gamification – anvendelse af spil-elementer
i ikke-spil kontekster – skulle inddrages som motiverende faktor. Mændene skulle have et fælles
mål og gå efter, nemlig Rigtige Mænd Løbet, der skulle afholdes over hele landet i forsommeren 2017
og 2018.

Elementer i projektet
Rigtige Mænd-projektet var en nytænkt måde at skabe adfærdsændring på og bestod af flere elementer.
  • Et digitalt værktøj – www.rigtigemænd.dk – til facilitering af selvorganiserede træningsfællesskaber.
  • Digitale kommunikationskanaler, så der blev dannet et samspil mellem de digitale træningsfællesskaber og de nære analoge face-to-face træningsfællesskaber.
  • En motionsevent – Rigtige Mænd Løbet – der fungerede som det store mål, mændene trænede hen imod. Løbet skulle give mændene en fælles, anderledes og sjov motionsoplevelse.
Det digitale træningsfællesskabs kommunikationskanaler
www.rigtigemænd.dk: Var en interaktiv platform, hvor mændene kunne melde sig ind, finde holdkammerater og danne træningsfællesskaber. Samtidig var det også et website med træningstips om sund kost og motion for alle mænd.

Rigtige Mænd Sjakkets facebookgruppe: En lukket gruppe kun for mændene med en profil på www.rigtigemænd.dk. Her havde mændene mulighed for at udveksle træningsvideoer, udfordringer og anden kommunikation med hinanden.

Rigtige Mænd Sjakkets facebookside: Den officielle side til den brede offentlighed, som viste videoer og invitererede ind i fællesskabet. Her var der fokus på nære, narrative visuelle fortællinger.

www.firmaidraet.dk: Var projektets bindeled mellem kommuner og idrætsforeninger, der afviklede løb. Her kunne kommuner og idrætsforeninger læse om projektet, downloade markedsføringsmaterialer, pressemeddelelser og instruktionsvideoer.
Læs Rigtige Mænd afrapportering her

Rigtige Mænd Løbet

Rigtige Mænd dyrker kollegamotion