Vi sætter Danmark i bevægelse - også gennem projekter

Fra en landsdækkende bevægelse af aktive arbejdspladser over motivering af sofavante mænd, bekæmpelse af social ulighed i sundhed, styrkelse af alene-arbejderes helbred og trivsel til forbedring af sundheden på landets ungdomsuddannelser.

Vi er altid nysgerrige og opsøgende på nye muligheder, nye projekter og nye partnerskaber. Her kan du læse om igangværende projekter og nogle af de projekter, som vi ellerede har gennemført. Du kan læse om projekternes formål, hvad vi er nysgerrige på samt dykke ned i resultater og anbefalinger fra de enkelte projekter.

Tag fat i os, hvis du har en idé til et projekt - eller også tager vi fat i dig.

Merete Spangsberg Nielsen
Merete Spangsberg Nielsen
Direktør

Projekt: Flere Aktive Arbejdspladser

HVORFOR?
Med projektet vil vi knække koden til, hvordan Danmark får flere aktive arbejdspladser, hvor kolleger dyrker motion med hinanden i arbejdstiden. Målet med projektet er at forbedre såvel den fysiske som den mentale sundhed hos medarbejdere på danske arbejdspladser.

HVEM?
Projektet er over en toårig periode (januar 2019-december 2020) muliggjort med støtte fra TrygFonden.

Projekt: Danmarks Sundeste Arbejdsplads

HVORFOR?
Med projektet ønsker vi at inspirere flere arbejdspladser til at iværksætte initiativer, der er med til at styrke den mentale sundhed og arbejdsglæden. Hvert år i projektperioden kårer vi Danmarks Sundeste Arbejdsplads på baggrund af initiativer, som arbejdspaldser i hele landet selv indstiller og er med til at stemme på.

HVEM?
Projektet er en realitet på baggrund af et samarbejde mellem Forsikring & Pension, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Erhverv og Velliv Foreningen.

Dette er et igangværende projekt, der indtil videre løber frem til udgangen af 2021.
Vil du vide mere? Hop ind på projektets hjemmeside.

Projekt: Rigtige Mænd

HVORFOR?
Med projektet ønskede vi at få viden om, hvordan mænd med kort uddannelse motiveres til en sundere livsstil med fokus på motion og kost. Omdrejningspunktet var Rigtige Mænd Sjakket, som skulle skabe en ny sund mandebevægelse. Mændene skulle have et fælles mål og gå efter, nemlig Rigtige Mænd Løbet, der blev afholdt over hele landet i forsommeren 2017 og 2018.

HVEM?
Projektet blev muligt med støttet fra Nordea-fonden og var et partnerskab mellem Dansk Firmaidrætsforbund, SDU, MakeitBee og DR1 med Dansk Firmaidrætsforbund som projektejer.

HVAD HAR VI LÆRT?
Vi har samlet alle resultater og anbefalinger fra projektet i Afrapportering RIGTIGE MÆND COMMUNITY.

Projekt: Mit Gode Liv

HVORFOR?
Sammen med partnerne i projektet havde vi et ønske om at opnå mere viden om, hvordan man kan øge sundheden blandt kortuddannede mænd med arbejdspladsen som arena. I projektperioden fra 2014-2018 har Arlas friskvare terminaler fire steder i landet fungeret som test-kontekst for indsatsen.

HVEM?
Mit Gode Liv var et partnerskab og en indsats muliggjort af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Partnerskabspulje udmøntet i 2014. Bag projektet stod Arla Foods Amba, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Weltklasse ApS, rådgivende Sociologer og Dansk Firmaidrætsforbund.

HVAD HAR VI LÆRT?
Vi har samlet alle resultater og anbefalinger fra projektet i rapporten - Mit Gode Liv: Mænds sundhed på arbejdet.

 

 

 

"Dansk Firmaidrætsforbund er en attraktiv partner for Hjerteforeningen, når det handler om sundhed og motion på arbejdspladsen, fordi de bidrager med stærke faglige input, stor indlevelse og eminent evne til at skabe forandringer og relationer på alle niveauer og i alle faser af et projekt."
Anne Sofie Bæk-Sørensen
Seniorkonsulent hos Hjerteforeningen
"Mit Gode Liv har vægtet fællesskabet højt. Det har været livsbekræftende og sjovt."
Michael
Natarbejder hos Arla Christiansfeld