Vi sætter Danmark i bevægelse - også gennem projekter

Fra en landsdækkende bevægelse af aktive arbejdspladser over motivering af sofavante mænd, bekæmpelse af social ulighed i sundhed, styrkelse af alene-arbejderes helbred og trivsel til forbedring af sundheden på landets ungdomsuddannelser.

Vi er altid nysgerrige og opsøgende på nye muligheder, nye projekter og nye partnerskaber. Her kan du læse om igangværende projekter og nogle af de projekter, som vi ellerede har gennemført. Du kan læse om projekternes formål, hvad vi er nysgerrige på samt dykke ned i resultater og anbefalinger fra de enkelte projekter.

Tag fat i os, hvis du har en idé til et projekt - eller også tager vi fat i dig.

Merete Spangsberg Nielsen
Merete Spangsberg Nielsen
Direktør

Læs om vores Igangværende projekter

Projekt: Flere Aktive Arbejdspladser

HVORFOR?
Med projektet vil vi knække koden til, hvordan Danmark får flere aktive arbejdspladser, hvor kolleger dyrker motion med hinanden i arbejdstiden. Målet med projektet er at forbedre såvel den fysiske som den mentale sundhed hos medarbejdere på danske arbejdspladser.

HVEM?
Projektet er over en toårig periode (januar 2019-december 2020) muliggjort med støtte fra TrygFonden.

Projekt: Danmarks Sundeste Arbejdsplads

HVORFOR?
Med projektet ønsker vi at inspirere flere arbejdspladser til at iværksætte initiativer, der er med til at styrke den mentale sundhed og arbejdsglæden. Hvert år i projektperioden kårer vi Danmarks Sundeste Arbejdsplads på baggrund af initiativer, som arbejdspaldser i hele landet selv indstiller og er med til at stemme på.

HVEM?
Projektet er en realitet på baggrund af et samarbejde mellem Forsikring & Pension, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Erhverv og Velliv Foreningen.

Dette er et igangværende projekt, der indtil videre løber frem til udgangen af 2021.
Vil du vide mere? Hop ind på projektets hjemmeside.

Projekt: Friske Lunger i Arbejde

HVORFOR?
Projektet skal forebygge, at elever på erhvervsskolerne begynder at ryge og hjælpe dem, der allerede gør det, til at holde op. Projektet retter sig især mod elever i Grundforløb 1 og Grundforløb 2 på linjerne Teknologi, Byggeri og Transport og stiler efter at gennemføre events om lungesundhed på 40 ud af landets 60 erhvervsskoler.
Vi starter for alvor op med arbejdet på erhvervsskolerne i august 2019.

HVEM?
Omkring projektet er der indgået et samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen og Dansk Firmaidrætsforbund og bliver gennemført med støtte fra Ministeriet for Sundhed & Forebyggelse.
Du kan læse mere om projektet opbygning her: Projekt Friske Lunger i Arbejde.

Find inspiration i tidligere projekter

Projekt: Rigtige Mænd

HVORFOR?
Med projektet ønskede vi at få viden om, hvordan mænd med kort uddannelse motiveres til en sundere livsstil med fokus på motion og kost. Omdrejningspunktet var Rigtige Mænd Sjakket, som skulle skabe en ny sund mandebevægelse. Mændene skulle have et fælles mål og gå efter, nemlig Rigtige Mænd Løbet, der blev afholdt over hele landet i forsommeren 2017 og 2018.

HVEM?
Projektet blev muligt med støttet fra Nordea-fonden og var et partnerskab mellem Dansk Firmaidrætsforbund, SDU, MakeitBee og DR1 med Dansk Firmaidrætsforbund som projektejer.

HVAD HAR VI LÆRT?
Vi har samlet alle resultater og anbefalinger fra projektet i Afrapportering RIGTIGE MÆND COMMUNITY.

Projekt: I form til fremtiden

HVORFOR?
Projektet blev gennemført i perioden fra 2014-2017 som en helhedsorienteret indsats for elever og lærer på landets erhvervs-, produktions- samt social- og sundhedsskoler. Projektets formål var at øge elevernes lyst og deltagelse i fysisk aktivitet, fremme trivsel og styrke deres sundhedskompetencer.

HVEM?
Partnerskabsprojektet I Form til Fremtiden er gennemført med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Partnerskabet var et bredt samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund, PenSam, Psykiatrifonden, FOA, Syddansk Universitet, Elevernes Erhvervsskoleorganisation,
Produktionsskoleforeningen og Schools On The Run.

HVAD HAR VI LÆRT?
At eleverne gerne vil deltage i bevægelse og motion, hvor de oplever fællesskab og sammenhold. At der skal skabes og allokeres ressourcer til miljøer, der inspirerer eleverne til motion og  bevægelse. At der skal konkrete aktiviteter for eleverne og opkvalificering af lærerne til for at få mere bevægelse ind i skoledagen.
Find alle læringer og erfaringer i projektets slutrapport: OPTUR UNITED - livet er en holdsport.

"Jeg vidste ikke, at kroppen fungerede på den måde, og jeg har lært, hvad det betyder for kroppen, at jeg ryger, og hvor meget min mad egentligt påvirker mig."
Elev på Erhvervsskole
"Dansk Firmaidrætsforbund er en attraktiv partner for Hjerteforeningen, når det handler om sundhed og motion på arbejdspladsen, fordi de bidrager med stærke faglige input, stor indlevelse og eminent evne til at skabe forandringer og relationer på alle niveauer og i alle faser af et projekt."
Anne Sofie Bæk-Sørensen
Seniorkonsulent hos Hjerteforeningen

Projekt: Mit Gode Liv

HVORFOR?
Sammen med partnerne i projektet havde vi et ønske om at opnå mere viden om, hvordan man kan øge sundheden blandt kortuddannede mænd med arbejdspladsen som arena. I projektperioden fra 2014-2018 har Arlas friskvare terminaler fire steder i landet fungeret som test-kontekst for indsatsen.

HVEM?
Mit Gode Liv var et partnerskab og en indsats muliggjort af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Partnerskabspulje udmøntet i 2014. Bag projektet stod Arla Foods Amba, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Weltklasse ApS, rådgivende Sociologer og Dansk Firmaidrætsforbund.

HVAD HAR VI LÆRT?
Vi har samlet alle resultater og anbefalinger fra projektet i rapporten - Mit Gode Liv: Mænds sundhed på arbejdet.

...og hvad synes Michael?

"Mit Gode Liv har vægtet fællesskabet højt. Det har været livsbekræftende og sjovt."
Michael
Natarbejder hos Arla Christiansfeld
Det er vigtigt at komme i gang med kollegamotionen – også med de restriktioner, som coronakrisen sætter. Vi er klar til at hjælpe med gode og konkrete idéer! Ring til os på 46473100 eller skriv til os her, og vi ringer dig op.