Vi dyrker sammenholder og kollegamotionen med aktive uddannelser.

Firmaidrætten har uddannelser, der primært henvender sig til ildsjælene på arbejdspladserne, hvor ildsjælene bliver klædt på til at igangsætte kollegamotion med fokus på fællesskab og aktivitet.

Via en uddannelse får vi ildsjæle i gang. Vi giver dem mod på, viden om og indsigt i kollegamotion, så de kan skabe aktivitet for deres kolleger på arbejdspladserne. Omdrejningspunktet er idéer til kollegamotion på arbejdspladsen, men også til øvrige sundhedstemaer såsom kost, trivsel og arbejdsglæde. Uddannelserne er nøglen til de stærke lokale netværk mellem arbejdspladser og deres ildsjæle, som vi ønsker at skabe.

Vi inviterer sundhedsambassadørerne eller ildsjælene ind i et lokalt netværk, så vi og arbejdspladserne kan trække på fælles viden, udveksle erfaringer samt hente inspiration, motivation og energi. Vi sørger for, at uddannelserne i videst muligt omfang foregår i samspil med de relevante lokale firmaidrætsforeninger, så stærkere lokale relationer og netværk opbygges.

Louise Sølund Hansen
Louise Sølund Hansen
Udviklingskonsulent

Motion i arbejdstiden giver gladere kolleger, mindsker sygefraværet og øger trivslen.

I kommer til at opleve magien ved at være aktive sammen og give hinanden high fives. Og I behøver ikke at klæde om.

Læs om de mange gode effekter ved at være en aktiv og sund arbejdsplads 👇.