Vi sætter Danmark i bevægelse - også gennem projekter og partnerskaber

Fra kåring af Danmark Sunde Arbejdspladser og uge 41 med bevægekse for hele Danmark over en landsdækkende bevægelse af aktive arbejdspladser og motivering af sofavante mænd til forbedring af sundheden på landets ungdomsuddannelser samt styrkelse af alene-arbejderes helbred og meget meget mere.

Vi er altid nysgerrige og opsøgende på nye muligheder, nye projekter og nye partnerskaber. Her kan du læse om igangværende projekter og nogle af de projekter, som vi allerede har gennemført. Du kan læse om projekternes formål, hvad vi er nysgerrige på samt dykke ned i resultater og anbefalinger fra de enkelte projekter.

Tag fat i os, hvis du har en idé til et projekt - eller også tager vi fat i dig.

Merete Spangsberg Nielsen
Merete Spangsberg Nielsen
Direktør kollegamotion

Læs om vores igangværende projekter

Projekt: Sammen om kolleger i bevægelse

HVORFOR?
Med projektet vil vi knække koden til, hvordan vi får langt flere kolleger i gang med at bevæge sig og dyrke motion i arbejdstiden. Målet med projektet er, at kolleger på landets arbejdspladser får let adgang til at bevæge sig mere og bedre på arbejdet, så de bliver sundere, får bedre livskvalitet og lever længere.

HVEM?
Projektet er startet 1. januar 2023, og TrygFonden støtter over en treårige periode projektet med 5,8 mio. kr.
Samarbejdspartnere tilknyttet projektet: 3F, Dansk Metal, HK Privat, Dansk Erhverv, Crecea A/S, Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Partnerskab: Danmarks Motionsuge

HVORFOR?
Danmarks Motionsuge var en del af projektet Sammen i Bevægelse fra 2021 Læs mere om samarbejdet herProjektet blev så stor en succes, at partnerskabet bag Danmarks Motionsuge nu fortsætter samarbejdet i de kommende år.

Med Danmarks Motionsuge er det målet, at flere danskere får glæde og gavn af bevægelse og idræt gennem et breds og massivt udbud af aktiviteter i løbet af ugen. Partnerskabets mission er at inspirere danskere til at bevæge sig sammen og hver for sig.

HVEM?
Partnerskabet består af Dansk Firmaidræt, DIF, DGI, Dansk Skoleidræt, ISCAS og DR, og er på nuværende tidspunkt bundet op om en 3-årig aftale. 

Projekt: Danmarks Sunde Arbejdspladser

HVORFOR?
Danmarks Sunde Arbejdspladser handler om at værdsætte og kaste lys på alle de gode sundheds- og trivselsinitiativer samt ildsjælene på landets arbejdspladser, så de kan inspirere andre og samtidig få den anerkendelse og opmærksomhed, de fortjener. Hvert år i projektperioden kårer vi vinderen af Intiativprisen på baggrund af initiativer, som arbejdspladser i hele landet selv indstiller og er med til at stemme på. 

HVEM?
Projektet er støttet af Spar Nord Fonden og partnerskabet består af Dansk Erhverv, Forsikring & Pension, Falck Healthcare og Dansk Firmaidræt.

Find inspiration i tidligere projekter

Partnerskab: Sammen i bevægelse

HVORFOR?
Med projektet og samarbejdet ville partnerne inspirere danskerne til at bevæge sig sammen og hver for sig. 'Sammen i bevægelse’ gav danskerne mulighed for at blive stærke sammen – både fysisk og mentalt. 

HVEM?
I 2021 ville firmaidrætten sammen med DR, DIF, DGI og Skoleidrætten i fællesskab inspirere til at sætte Danmark i bevægelse, og inden året var omme, var det målet, at vi alle fik bevæget os lidt ekstra.

Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen (pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen) blev der udviklet 30 TV-programmer med fokus på funktionel træning. Programmerne fik titlen 'Vi træner' og blev i 2021 sendt på DK4 af flere omgange.

Partnerskab: Et aktivt Danmark - igen

HVORFOR?
Visionen for partnerskabet var at fremme udviklingen af passionerede fællesskaber om motion og bevægelse for et sundere og mere aktivt Danmark – både under og efter corona-krisen. Partnerskabet ville inspirere til mere bevægelse og sammenhold i hverdagen for voksne danskere.

HVEM?
Et stærkt partnerskab mellem TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Dansk Firmaidræt, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Ældre Sagen.

Projekt: Flere Aktive Arbejdspladser

HVORFOR?
Projektet ville knække koden til, hvordan Danmark får flere aktive arbejdspladser, hvor kolleger dyrker motion med hinanden i arbejdstiden. Målet med projektet var at forbedre såvel den fysiske som den mentale sundhed hos medarbejdere på danske arbejdspladser.

HVEM?
Projektet var over en toårig periode (januar 2019-december 2020) støttet af TrygFonden.

HVAD HAR VI LÆRT?
Vi udviklede et uddannelsesforløb, hvor vi uddanner anfører til at igangsætte kollegamotion for deres kolleger. Vi har samlet alle erfaringer og resultater i en ekstern evalueringsrapport.

Hvorfor skal man være en aktiv arbejdsplads? Det fortæller Christian fra Montant Furniture mere om her.

Projekt: Friske Lunger i Arbejde

HVORFOR?
Formålet med projektet var at fremme og forbedre lungesundheden på landets erhvervsskoler. Projektet rettede sig især mod elever i Grundforløb 1 og Grundforløb 2 på linjerne Teknologi, Byggeri og Transport og stilede efter at gennemføre events om lungesundhed på 40 ud af landets 60 erhvervsskoler.


HVEM?
Omkring projektet er der indgået et samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen og Dansk Firmaidrætsforbund og bliver gennemført med støtte fra Ministeriet for Sundhed & Forebyggelse.
Du kan læse mere om projektet opbygning her: Projekt Friske Lunger i Arbejde.

Projekt: Rigtige Mænd

HVORFOR?
Med projektet ønskede vi at få viden om, hvordan mænd med kort uddannelse motiveres til en sundere livsstil med fokus på motion og kost. Omdrejningspunktet var Rigtige Mænd Sjakket, som skulle skabe en ny sund mandebevægelse. Mændene skulle have et fælles mål og gå efter, nemlig Rigtige Mænd Løbet, der blev afholdt over hele landet i forsommeren 2017 og 2018.

HVEM?
Projektet blev muligt med støttet fra Nordea-fonden og var et partnerskab mellem Dansk Firmaidrætsforbund, SDU, MakeitBee og DR1 med Dansk Firmaidrætsforbund som projektejer.

HVAD HAR VI LÆRT?
Vi har samlet alle resultater og anbefalinger fra projektet i Afrapportering RIGTIGE MÆND COMMUNITY.

Projekt: I form til fremtiden

HVORFOR?
Projektet blev gennemført i perioden fra 2014-2017 som en helhedsorienteret indsats for elever og lærer på landets erhvervs-, produktions- samt social- og sundhedsskoler. Projektets formål var at øge elevernes lyst og deltagelse i fysisk aktivitet, fremme trivsel og styrke deres sundhedskompetencer.

HVEM?
Partnerskabsprojektet I Form til Fremtiden er gennemført med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Partnerskabet var et bredt samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund, PenSam, Psykiatrifonden, FOA, Syddansk Universitet, Elevernes Erhvervsskoleorganisation,
Produktionsskoleforeningen og Schools On The Run.

HVAD HAR VI LÆRT?
At eleverne gerne vil deltage i bevægelse og motion, hvor de oplever fællesskab og sammenhold. At der skal skabes og allokeres ressourcer til miljøer, der inspirerer eleverne til motion og  bevægelse. At der skal konkrete aktiviteter for eleverne og opkvalificering af lærerne til for at få mere bevægelse ind i skoledagen.
Find alle læringer og erfaringer i projektets slutrapport: OPTUR UNITED - livet er en holdsport.

"Jeg vidste ikke, at kroppen fungerede på den måde, og jeg har lært, hvad det betyder for kroppen, at jeg ryger, og hvor meget min mad egentligt påvirker mig."
Elev på Erhvervsskole
"Dansk Firmaidrætsforbund er en attraktiv partner for Hjerteforeningen, når det handler om sundhed og motion på arbejdspladsen, fordi de bidrager med stærke faglige input, stor indlevelse og eminent evne til at skabe forandringer og relationer på alle niveauer og i alle faser af et projekt."
Anne Sofie Bæk-Sørensen
Seniorkonsulent hos Hjerteforeningen

Projekt: Mit Gode Liv

HVORFOR?
Sammen med partnerne i projektet havde vi et ønske om at opnå mere viden om, hvordan man kan øge sundheden blandt kortuddannede mænd med arbejdspladsen som arena. I projektperioden fra 2014-2018 har Arlas friskvare terminaler fire steder i landet fungeret som test-kontekst for indsatsen.

HVEM?
Mit Gode Liv var et partnerskab og en indsats muliggjort af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Partnerskabspulje udmøntet i 2014. Bag projektet stod Arla Foods Amba, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Weltklasse ApS, rådgivende Sociologer og Dansk Firmaidrætsforbund.

HVAD HAR VI LÆRT?
Vi har samlet alle resultater og anbefalinger fra projektet i rapporten - Mit Gode Liv: Mænds sundhed på arbejdet.

...og hvad synes Michael?

"Mit Gode Liv har vægtet fællesskabet højt. Det har været livsbekræftende og sjovt."
Michael
Natarbejder hos Arla Christiansfeld